Inhängnat. Vanlig syn i Rålambshovsparken.

Rålis redo för allt fler skyfall

Arbetet med att för­bereda Rålambshovs­parken för skyfall börjar gå i mål. Delar av gräsmattorna är avstängda fram till juni – och mer ska hamna bakom stängsel innan dess.

  • Publicerad 14:18, 29 apr 2022

Det beror på vädret och hur gynsamma förhållandena är.

Redan 2017 började arbetet med att göra delar av Rålambshovsparken bättre på att ta hand om dagvatten och större skyfall.

Så mycket orenat vatten som möjligt ska tas om hand lokalt i stället för att hamna
i hela parken och sedan åka ut i Riddarfjärden.

Arbetet har varit uppdelat i tre delar och den sista etappen­ blev vara klar hösten­ 2021.

Hoppas på värme

Men i anslutning till skejt­parken är delar av gräsmattorna fortfarande inhägnade efter att ha varit uppgrävda och nyttjats som väg för arbets­maskiner.

– En del ytor är avstängda för att gräset ska kunna ta sig under våren och försommaren, säger My Peensalu, landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen.

I juni hoppas man att gräset ska vara så starkt att det är möjligt att ta bort stängslen.

– Men det beror på vädret och på hur gynnsamma förhållandena är under våren, säger My Peensalu.

Nytt område stängs

De senaste tio åren har staden arbetat med att stärka­ gräset på olika platser i parken, även utöver det som har gjorts under det aktuella arbetet­.

Redan i maj kommer ett nytt område, nära utegymmet och snurran över Rålambshovsleden, att stängas av för att staden ska fixa till slitna gångytor och plantera buskar.

– Vi jobbar oss genom delar­ av parken och har gjort så de senaste åtta-tio åren. Det är alltid något på gång som tyvärr genererar instängslade ytor, säger My Peensalu.

Lite kvar med regnet

Även om arbetet som ska skydda mot skyfall i parken alltså är färdigt ska trafikkontoret under 2022 också bygga om avrinningen från Lilla Västerbrons trafikytor.

I stället för att regnvatten från brons vägar åker ner
i ledningar under mark kommer det att ledas ner i den nya växtbädden som staden har anlagt.

– Alla stuprör ska kopplas­ om så att vattnet hamnar
i vår stora planteringsyta. Det är ombyggnadsprojekt som trafikkontoret ska genomföra under året.

Snart. I juni är gräset förhoppningsvis så starkt att det går att ta bort stängslen. Foto: olle anrell​

Det här har gjorts

Arbetet i tre etapper:

Spelplanen vid skejtparken har utformats som en sänka så att regnet samlas där innan det filtreras under marken.

Dagvatten från närliggande vägar leds till en stor växtbädd på andra sidan av Lilla Västerbron, där det fördröjs och renas.

Vid större regn bräddar vattnet och samlas i en torrdamm – skålade och invallade gräsmattor som skapats i projektet.

Längst ner i parken, nära Riddarfjärden har höjder på gräsmattor och kantstenar över Smedsuddsvägen justerats så att skyfall lättare kan rinna ut och vidare till Riddarfjärden.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre