Nu grävs marken upp i Rålis – för att rusta parken för skyfall. Foto: Kristian Lönner

Rålis grävs upp – för att rädda parken

Varför grävs delar av Rålis upp? Den frågan har nog en och annan som gått förbi parken den senaste tiden ställt sig. Det är varken cykelbana eller bostäder som nu byggs utan det är parken som bättre ska rustas för regn.

  • Publicerad 07:20, 18 okt 2018

Kraftiga regn väntas bli vanligare på grund av klimatförändringarna och då ligger Rålambshovsparken pyrt till. Risken är att stora mängder regnvatten samlas i parken visar en modell som staden tagit fram.

Under hösten har staden därför satt igång arbetet med att rusta Rålis för framtiden. Projektet består av fyra delar som ska genomföras åren 2018 till 2021.

Byggs för skyfall och idrott

Den del som nu påbörjats kallas för skyfallsdammen och är placerad strax öster om Lilla Västerbron. Dammen, eller sänkan, är tänkt att kunna översvämmas för att skydda andra ytor vid kraftigt regn. Under torrare perioder passar ytan för spontanidrott.

Nästa år inleds arbetet också med del två och tre som kallas för regnparken, på andra sidan om Lilla Västerbron, samt vardagsnyttan som ska skydda ytorna kring skateparken under bron.

Sista delen i projektet är utloppet som ska underlätta att regnvatten leds ut i Riddarfjärden.