Räkna med köer när Tyresös flaskhals byggs om

Den största flaskhalsen på Tyresövägen­ ska bort. Petterbodarondellen­ ska byggas­ om – i 1,5 år – och få en gång- och cykeltunnel. Räkna med ännu mer köer.

  • Publicerad 08:34, 29 nov 2016

Starten för arbetet vid Petterbodarondellen närmar sig.

– Det är där vi ser den absolut största köbildningarna för trafiken på Tyresövägen, som ju är en otroligt viktig länk – den enda – till östra Tyresö. Det är den här platsen som stoppar upp trafiken mest i dag, säger Helené Hjerdin, kommunens planchef.

Mitt i Tyresö träffar byggprojekt-ledaren Michael Johansson vid rondellen. Han pekar ut över den.

– Vi ska bredda vägen i rondellen och bygga två körfält i den. Utfarterna blir också större för att få plats med två filer, säger han.

De två övergångsställena över Tyresövägen ska bort.

I stället ska en gång- och cykelbana byggas under vägen, ungefär vid bak-sidan av Syrrans Lanthandel. Båda busshållplatserna kommer att flyttas så att de ligger i närheten.

– Vi ska också bredda Tyresövägen en bit. Den biten kommer att kunna -anpassas till reversibelt körfält i framtiden, säger Michael Johansson.

Olle Warlenius bor i Tyresö Strand och jobbar nära Petterbodarondellen.

– Det är väl bra med en planfri korsning med tanke på alla som ska till och från centrum. Det är positivt hela vägen. Det är långa köer in på morgonen, ända till motorvägen, säger han.

Också Monika Robertsson, som bor i Strand, tycker att det är bra att korsningen byggs om.

– Det kommer att underlätta för trafiken. Det är alltid stopp när jag kommer på morgonen. Jag åker ganska tidigt på eftermiddagen, så då är det inte lika illa, säger hon.

Kommunen hade räknat med byggstart i november, men upphandlingen är överklagad. När bygget drar igång är därför oklart.

Det första steget kommer att vara att ta ner träden vid sidan om vägen, berättar Michael Johansson.

– Sen kommer vi att behöva spränga en hel del för att lägga rör till Vattenfalls elledning som ska ner i marken, säger han.

Nästa steg är att ordna den provisoriska vägen som behövs för att kunna bygga gång- och cykeltunneln.

– Vi har tittat om vi kan leda om trafiken på andra vägar, men det finns inga lämpliga alternativ. Det är svårt att säga hur länge den provisoriska vägen kommer att behövas, men minst ett halvår.

Allt arbete kommer att ta 1,5 år, räknar kommunen med.

Kommunen uppmanar Tyresöbor att – om möjligt – undvika att ta bilen i morgonens värsta rusningstid mellan halv åtta och nio och lyfter upp samåkning eller arbeta hemifrån som andra alternativ.

Amalia Tjärnstig är kommunens -exploateringschef.

– Man kan också använda infarts-parkeringarna. Våra mätningar -visar att det finns platser kvar vid Tyresö skola och Tyresö kyrka. Men det är framför allt att åka kollektivt som -underlättar på trycket, säger hon.

Ska det sättas in mer kollektivtrafik?

– Inte som det ser ut i dag. Om fler tar bussen så finns det bättre underlag för tätare busstrafik. Men det är inte vi som avgör hur bussarna går. Det är landstinget som upphandlar trafiken med Nobina, säger hon.

Planchefen Helené Hjerdin konstaterar att det kommer att bli stökigt under arbetet.

– Det kommer att bli mer köer. När allt är klart tror vi att det kommer att bli väldigt mycket bättre än i dag.

Hur mycket bättre?

– Hur många minuter i restid går inte att sia om nu, säger hon men poängterar att kommunen kommer att göra flera mätningar för att följa upp vad effekten blir.

Projektet kostar kommunen 45 miljoner kronor, enligt beräkningarna. Det är inte första åtgärden för Tyresövägen. Skolstarter har flyttats för att sprida ut trafiken i rusningstid och busshållplatser har förlängts, till exempel.

Tyresövägen kommer att möta fler förändringar de kommande åren. Vad nästa steg blir är inte beslutat.

– Vi kommer att fortsätta att bygga ut gång- och cykelvägen. Andra punkter högt upp på listan är rondellen vid golfbanan och korsningen vid Boll-moravägen, säger Helené Hjerdin.

Hur blir det med det tredje reversibla körfältet?

– Det finns beslut om att det är inriktningen och att vägen ska breddas, men inte när. Det ligger som en åtgärd längre fram som vi kommer att göra om det finns behov av det.

Läs mer:

Sveriges finaste höna bor i Tyresö

Bilarna som Tyresöborna helst kör

Möte Anne-Lie – en typisk Tyresöbo