Ordningsvakter är en allt vanligare­ syn på stan. Foto: Erik Lejdelin

Rågsved kan få fler ordningsvakter– en del av stadens nya satsning

Sedan 2018 har antalet kommunala ordningsvakter ökat rejält i Stockholms stad – från en handfull till över 180. Stadsdelen har nu ansökt om tillstånd för fler områden i Rågsved där ordningsvakter får vara.

  • Publicerad 16:53, 10 maj 2022

Det är ingen som vågar råna om det står två ordningsvakter där.

Gullmarsplan, Dalen, Rågsveds centrum och Årsta torg är exempel på så kallade lov3-områden där stadens ordningsvakter får patrullera. Dessa områden ansöks av stadsdelsförvaltningen och beviljas av polisen.

I november förra året skickade stadsdelen in en ny ansökan om tillstånd för lov3-områden i Rågsved: vid aktivitetsytan och i Snösätra. Eftersom det sedan en tid tillbaka förekommer olovliga fester nattetid, något som bidrar till otrygghet för de som bor och vistas i områdena, förklarar Marcus Haglund, säkerhetssamordnare på Enskede-Årsta-Vantörs-stadsdelsförvaltning.

Ordningsvakterna är tänkt att vara en förlängd arm till polisen. Nu hoppas stadsdelen att deras närvaro ska ska bidra till en ökad trygghet hos invånarna.

– Ordningsvakterna har tillskillnad från väktare befogenhet att ingripa och på så sätt kunna öka tryggheten, säger Marcus Haglund.

I år satsar Stockholms stad 101 miljoner på ordningsvakter.

Ökad trygghet enligt rapport

Förra året publicerade staden en undersökning om effekten av mobila ordningsvakter vid Gullmarsplan, Årsta torg, Dalen och Hagsätra.

Rapporten för de olika områdena, som visade mätningar före och efter vakterna, pekade på ganska små förändringar i människors upplevelse av området. Men på en punkt var undersökningen glasklar – de allra flesta ansåg att ordningsvakternas närvaro ökar tryggheten.

Mobila ordningsvakter betyder att vakterna inte är på plats i området hela tiden. Tanken är att de ska användas där de gör mest nytta, och de jobbar utifrån lägesbilder som de delar med polisen, stadsdelarna och andra aktörer.

Andreas Lindfors områdespolis vid Globenpolisen delar bilden av att de mobila ordningsvakterna bidrar till att öka tryggheten i områdena, då de kan dämpa potentiella brott menar han. Särskilt i knutpunkter, så som Gullmarsplan där droghandel eller personrån ofta kan förekomma.

– Det är ingen som vågar råna om det står två ordningsvakter där. De bidrar till att avbryta normbrytande beteenden, säger han.

Anna Nellberg Dennis, andre vice ordförande i Polisförbundet, håller med om att ordningsvakter är ett bra komplement till polisen.

Men hon tycker man ska passa sig för att likställa de två.

– De får 80 timmars utbildning, jämfört med polisens två och ett halvt år. Det är som att sätta en undersköterska där läkaren ska vara.

Att de behövs beror på att det finns för få poliser, menar hon.

– Det hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

Avlastar de polisen i sitt arbete?

– Nej. De kan bidra till en känsla av trygghet, men har ett helt annat uppdrag.

– För att skapa trygghet på lång sikt hade vi gärna sett mer resurser till brottsförebyggande arbete – skola, socialtjänst och psykiatri.

Så aktiva var ordningsvakterna

2020 gjorde ordningsvakterna 20 411 rapporter om insatser i stadsdelen.

Däribland 17 942 rapporter om medverkan till att upprätta allmän ordning genom upplysning och uppmaning.

Vid 58 tillfällen assisterade de polis, vid 496 tillfällen gjorde man tillsägelser, vid 237 avvisades personer, vid 90 avlägsnades personer, vid 26 tillfällen avvärjdes brott och vid 16 greps personer.

Visa merVisa mindre

Områden i stadsdelen där stadens ordningsvakter får tjänstgöra

Gullmarsplan

Dalen

Bandhagen

Rågsved centrum

Hagsätra

Årsta Torg

Globen Shopping

Högdalens centrum

Ansökningar om nya lov3-områden:

Snösätra – under handläggning

Vid aktivitetsplatsen i Rågsved – under handläggning

Visa merVisa mindre

Så här tycker Stockholms politiker

Vad tycker du om satsningen på ordningsvakter?