Rädslan att föda ökar – vanligast hos omföderskor

Johanna Lundholm var orolig att inte få plats och inte hinna fram till BB i tid när lille Sigge skulle födas. Och hon är inte ensam. Allt fler behöver hjälp mot sin förlossningsrädsla när det är dags att föda – särskilt omföderskor.

  • Publicerad 07:20, 25 sep 2018

Lille Sigge, tre månader, har blivit väckt av oss och är inte glad. Mamma Johanna Lundholm, 34, rundar vant storasyster Iris duplobygge i köket hemma i Hässelby med Sigge på armen medan hans vrål tilltar. Själv är hon kolugn.

Annat var det inför hennes förlossningar.

– Jag var orolig och rädd. Inför första förlossningen fick jag gå i samtal, och det var en bra hjälp, säger hon nu, vankandes av och an.

Rädslan ökar bland omföderskor

Johanna är inte ensam om sin rädsla. 8,1 procent av alla förstföderskor i Stockholm län, och 12,5 procent av omföderskorna, har upplevt sådan rädsla att de fått remiss till extra stödsamtal inför förlossningen. Det visar siffror från Graviditetsregistret.

– Det är inte så få, säger Kerstin Petersson, medicine doktor och barnmorska som arbetar med registret.

När det gäller omföderskor har förlossningsrädslan ökat, från 9,6 procent 2012 till 12,5 procent 2017.

– Och det ser det ut som att ökningen fortsätter under 2018, säger hon.

Rädslan brukar minska när man gått igenom något en gång

Kerstin Petersson

Det finns inga uppgifter i Graviditetsregistret om anledningen till att förlossningsrädslan ökat.

– Vad gäller andra saker i livet brukar ju rädslan minska när man gått igenom något en gång, men här är det tvärt om. Det är viktigt att första förlossningen blir en positiv upplevelse, och att man tar hand om och följer upp om den varit dramatisk.

Johanna Lundholm vet precis vad hennes rädsla grundar sig i.

– Inför första förlossningen var jag rädd för att det skulle göra ont. Jag är ryggopererad och kan inte ta smärtlindring i form av epidural.

Orolig att inte få plats

Hon hade en plats på BB Sophia, som hon valt för att få en lugn miljö.

– Det var en snabb och enkel förlossning, och jag hade barnmorska hos mig hela tiden. Så borde alla få ha det, säger hon.

Johanna Lundholm tycker att blivande mammor ska slippa oroa sig över att inte få plats på det BB man valt.

När det var dags för nummer två fanns inte BB Sophia kvar. På BB Stockholm var listan full när hon skulle välja. Då blev det den vanliga förlossningsklinien på Danderyds sjukhus.

Nu var oron av ett annat slag. Skulle de få plats, eller tvingas åka någon annanstans? Utanför länet? Skulle de hinna i så fall – tänk om de fastnar i köer.

Övervägde hemförlossning

De funderade på vad som kunde behövas om hon skulle tvingas föda i bilen, och övervägde att ansöka om hemförlossning.

– Allt gick bra, men jag tycker det är synd att man ska behöva oroa sig så. Graviditet och förlossning är tillräckligt i sig att klara av, säger Johanna Lundholm.

Karin Petterson är överläkare och patientflödeschef för komplicerade graviditeter och förlossningar. Hon menar att orsaken till förlossningsrädsla bland omföderskor ofta handlar om att kvinnan haft en negativ upplevelse och är rädd för en återupprepning.

– Hon vill kanske förvissa sig om att få ett kejsarsnitt om det blir en långdragen förlossning till exempel, säger hon.

Kvinnors rädsla tas på allvar

Hon poängterar att vårdens uppgift är att ta kvinnornas rädsla på allvar och försöka förebygga negativa upplevelser.

Men att det periodvis är ont om förlossningsplatser, det ligger utanför hennes makt.

– Vi försöker förstås påverka bemanningen och att det ska finnas tillräckligt med barnmorskor och läkare. Vi vill självklart att det ska finnas platser för alla, säger Karin Pettersson.

Fakta

Förlossningsrädslan ökar

Andel kvinnor som fått extra stöd på grund av förlossningsrädsla

Förstförderskor:

2012: 7,7 procent

2013: 8,2 procent

2014: 7,9 procent

2015: 7,6 procent

2016: 8,4 procent

2017: 8,1 procent

Omföderskor:

2012: 9,6 procent

2013: 10,3 procent

2014: 10,6 procent

2015: 11,2 procent

2016: 12,1 procent

2017: 12,5 procent

Graviditestregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård på nationell nivå.

Källa: Graviditetsregistret
Visa merVisa mindre

Fakta

Rädslor inför förlossningen

Rädsla att föda vaginalt

Rädsla för långdragen förlossning

Vill förvissa sig om kejsarsnitt vid långdragen förlossning

Rädd att det ska gå för fort

Rädd att komma in för sent

Rädd att inte hinna få smärtlindring

Oro att det inte ska finnas plats på det sjukhus man tänkt sig

Källa: Karin Pettersson
Visa merVisa mindre