Quarnevalen slipper miljonkostnad

Studentkarnevalen Quarnevalen hotades att hosta upp 1,8 miljoner kronor för att hyra en parkering. Men nu väljer politikerna i trafiknämnden att köra över trafikkontorets beslut. – Det känns jättebra, säger karnevalgeneralen Matilda Eriksson.

  • Publicerad 11:05, 10 mar 2017

Quarnevalen är en studentkarneval som hålls var tredje år och som har anor från 1910 då KTH-studenterna för första gången tågade på Stockholms gator.

Sedan 1977 har det varit ett kontinuerligt inslag, men i år hotades karnevalen då trafikkontoret föreslagit att arrangören skulle betala 1,8 miljoner kronor för att få använda parkeringen på Valhallavägen för att bygga ekipage.

”Blev chockade”

– Vi blev väldigt chockade. Vi hade inte fått någon indikation på det över huvud taget, säger Matilda Eriksson.

Nu valde trafikkontoret att bedöma parkeringen som en byggarbetsplats och då blir taxan därefter. Dessutom menade man att Valhallavägens allé är olämplig av andra skäl, som att besökare till Sophiahemmet påverkas negativt, att framkomligheten för cyklister och och fotgängare försämras och att staden förlorar pengar på att 220 parkeringsplatser försvinner under de 16 dagar ekipagebyggandet pågår fram till den 13 maj.

Quarnevalen kontrade i ett uttalande:

”Trafikkontoret säger att de förlorar cirka 480 000kr i parkeringsintäkter men räknar inte med det mervärde som Quarnevalen tillför Stockholm. Det mervärde som ges är bland annat gemenskap mellan Stockholms högskolor, inspiration för barn och ungdomar, attraktivt turistevenemang samt en folkfest för hela familjen. Detta är något som inte går att mäta i pengar.”

”Lockar fram kreativitet”

Politikerna i trafiknämnden valde att se de positiva sidorna med Quarnevalen och beslutade enhälligt att avgiften ska vara i linje med den som betalats tidigare år med orden:

”Quarnevalen är ett positivt inslag i staden var tredje år som lockar fram kreativitet från de medverkande och en nyfiken och uppskattande publik från den breda allmänheten. Precis de inslag som staden så väl behöver.”

– Det känns jättebra för oss. Vi är positiva och glada över beslutet. Vi hade fått indikationer om att man tyckte att karnevalen var viktig. Och vi kände att vi hade ett stöd, men sen kan man inte förutspå ett beslut säger Matilda Eriksson.