Bräddningar. Så kallade bräddningar vid höga vattennivåer och skyfall ska kunna hanteras bättre med pumpar som kan prata med varandra. Foto: Mikael Andersson

Pumpar för 55 miljoner ska bytas ut

Nu ska problemen med översvämningar i Danderyd minska. Alla pumpstationer i kommunen behöver bytas ut – vissa är över 70 år gamla.

  • Publicerad 08:00, 10 okt 2020

Översvämningar i Danderyd har varit ett återkommande problem. En orsak är att brunnarna i kommunen snabbt fyllts med vatten när det är skyfall.

Nu ber tekniska kontoret om 55 miljoner kronor för att renovera pumpstationerna, så att vattnet ska kunna pumpas snabbare – och minska översvämningar.

– Det är ny teknik som är bra ur flera synpunkter, för miljön men även en energifråga. Det kommer minska bräddningar, och är mer ekonomiskt i längden, säger Peter Walh, VA-ingenjör och projektledare för renoveringarna.

Renoveringar under två år

Förra året började ett arbete med att undersöka marken kring pumpstationerna.

Hemställan från tekniska kontoret till kommunfullmäktige planeras den 7 december. Efter ett beslut väntas tio pumpstationer bytas ut under en tvåårsperiod.

Först ut är fem av de största pumpstationerna i Djursholmsområdet.

– Många är från 1950-talet där livslängden sedan länge har passerat, säger Peter Wahl.

Miljökrav på nya pumpar

Han menar att renoveringarna behövs av flera orsaker. Bland annat miljökrav från Svenskt vatten och avloppsreningsverket Käppalaförbundet.

Efter pumpbytet ska bland annat läkemedelsrester och andra kemikalier kunna mätas på ett bättre sätt, säger Peter Wahl.

– En del stationer är 30 år gamla, som byts ut med ny teknik. De kommer kunna prata med varandra, för att pumpa bättre, och det kommer även i längden minska sådant som kostar. Exempelvis när det sker bräddningar, säger han.

Pumpbytet väntas komma igång i mellandagarna, efter beslut från kommunfullmäktige.