ÖKAR. Andelen unga som mår psykiskt dåligt blir allt fler. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är båda oroade. Foto: Sacharias Källdén

Psykisk ohälsa ökar bland unga i Stockholm

Stockholms unga mår allt sämre. Enligt årets Stockholmsenkät, som i går presenterades, har den psykiska ohälsan ökat stadigt sedan 2010. Störst är den bland flickor.

  • Publicerad 17:20, 12 jul 2018

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är Stockholms stads stora mätning av hur stadens unga lever och mår.

I veckan presenterades resultatet för 2018.

Enligt enkäten fortsätter den psykiska ohälsan att öka bland Stockholms ungdomar – en utveckling som har pågått stadigt sedan 2010.

Enligt undersökningen råder det dock stora skillnader mellan flickors och pojkars upplevda mående.

Bland flickor i årskurs två i gymnasiet uppger 44 procent att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Det kan jämföras med motsvarande siffra år 2016 som då var 42 procent.

"Måste tas på största allvar"

Bland pojkarna är andelen som mår dåligt lägre men ökningen desto större.

I gymnasiets årskurs två uppger i år 22 procent av pojkarna som svarat på samma frågor att de mår dåligt. Vid 2016 års mätning var siffran 17 procent.

Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) ser allvarligt på siffrorna.

– Ungas psykiska ohälsa måste tas på största allvar. Vi behöver fortsätta att satsa på elevhälsan och stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, säger Åsa Lindhagen.

Också i årskurs nio är siffrorna höga, men för flickor går de ner något och bland pojkarna ökar de i stället med två procent.

Kräver nolltolerans

Även utsattheten för sexuellt tvång och våldtäkt ökar bland flickor på gymnasiet. Enligt enkäten uppger sju procent av flickorna i årskurs två att de har blivit utsatta för sexualbrott. Den siffran har tidigare legat på 2-3 procent.

– Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våldtäkt och sexuella övergrepp. Det krävs ett normförändrande arbete för att få de som begår sexualbrott att sluta, något som vi påbörjat i Stockholm, men också insatser för att ge utsatta stöd, säger Åsa Lindhagen.

Oppositionslandstingsrådet Anna König Jerlmyr (M) kräver nu en tydligare nolltolerans mot kränkningar i skolan. Bland annat genom att alla uppgifter om sexuella övergrepp ska polisanmälas. Hon öppnar också upp för att elevhälsan ska byggas ut i skolan och på nätet under kvällar, helger och lov.

– Sexualbrottsanmälningarna ökar men samtidigt vet vi att det finns ett stort mörkertal. En del av offren hittar vi i klassrummen. Nu måste vi förstärka insatserna så att vi både förebygger sexualbrott samt ge stöd och rättsskydd åt de utsatta, säger hon.