Psykiatrisk klinik i Järva får kritik

  • Publicerad 20:08, 5 feb 2012

JÄRVA En patient som led av paranoid schizofreni begick självmord under tiden patienten hade kontakt med en psykiatrisk verksamhet Järva. Socialstyrelsens lex Maria-utredning konstaterar att det förekommit flera brister och är kritisk till att verksamhetens rutiner inte följts.

Psykiatrin medgav brister som gällde bland annat själv­mordsbedömning och för glesa läkarbesök efter att patienten fått en stroke och ny medicin.