Idrottshallen är stängd i väntan på provresultat. Foto: Mitt i

Provsvar: Höga partikelhalter i Högdalens simhall

Högdalens idrottshall har stängts akut två gånger efter gasläckor då personer har förts till sjukhus med domningar. De första provsvaren visar nu på förhöjda haIter av partiklar där personer insjuknat.

  • Publicerad 10:17, 9 nov 2018

De senaste veckorna har Högdalens idrottshall stängt akut två gånger på grund av gasläckor. Personer som arbetat med renoveringen av simhallen – som är stängd under ett år – har känt domningar och stickningar och förts till sjukhus. Vid båda tillfällena har de här personerna befunnit sig i utrymmen under simhallen.

Nu har de första provresultaten kommit och de visar på förhöjda halter av partiklar i de ytrymmen där personer insjuknat.

Vi tror att en del av förklaringen kan vara att anläggningen varit stängd och att vatten därmed stått stilla länge i avloppssystemet.

Linda Laine, pressansvarig fastighetskontoret.

– Partiklarna ska nu odlas. Vi tror att en del av förklaringen kan vara att anläggningen varit stängd och att vatten därmed stått stilla länge i avloppssystemet. Det kan då ha blivit en koncentrerad blandning av olika kemikalier som samlats i slammet i avloppsledningarna där vatten sedan dunstat, säger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret.

Idrottshallen stängd tills vidare

Fastighetskontoret tömmer nu anläggningen på sand och har slamsugit avloppsbrunnar. Ventilationen styrs om i hela anläggningen.

– När dessa åtgärder är klara kommer vi att göra nya mätningar för att se om partiklarna finns kvar, säger Linda Laine.

Idrottshallen är stängd tills vidare, åtminstone till och med måndag.

– Vi måste först på provsvaren och se att partiklarna har försvunnit innan den kan öppnas, säger Linda Laine.