"En så stor andel mört i förhållande till abborre", säger Henrik Flink om provfisket. Foto: Läsarbild Åsa Liljekvist/Arkiv

Provfisket i fjärden tyder på övergödning

Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser. Men forskarnas svar från provfisket utanför Vaxholm oroar. Antyder fiskarna i nätet att det är övergött?

  • Publicerad 06:04, 29 jun 2018

Snart är det dags för provfisket i Långholmsfjärden utanför Vaxholm igen. Hittills har resultatet förvånat forskarna lite.
– Jag tycker att det är en så stor andel mört i förhållande till abborre. Det tycker jag sticker ut på den här platsen. Det ger en grund för att undersöka det mer och vara lite på sin vakt, säger fiskbiolog Henrik Flink, forskningsassistent vid institutet för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU (SLU Aqua).

Resultat oroar – mer data behövs

På många platser i Östersjön pågår provfiske för att hålla koll på hur fiskarna mår och vilka arter som blir fler och färre.

I augusti drar forskarna ut med båten i fjärden utanför Vaxholm igen för att samla mer data till den svenska övervakningen av kustfisket. Tidigare års fångster i näten har varit lite oroväckande.

Dåliga nyheter för fiskare

– Om man utgår från vad sportfiskare och yrkesfiskare är intresserade av ser man här att vi fångar inte lika många abborrar som mört. Vi fångar mer mört än abborre och det är något som sticker ut lite. Det säger något om fisksamhälle, förklarar Henrik Flink.

– Det kan bland annat bero på att det är färre rovfiskar som kan kontrollera mängden mört, men det kan också bero på högre näringsstatus i vattnet.

Kan inte dra säkra slutsatser än

Provfisket utanför Vaxholm startade först 2016, som ett steg i att utöka fiskeövervakningen i Stockholms skärgård. På andra håll har övervakningen skett mycket längre, vilket ger en tydligare bild av vad som är normalt och inte i en vik.

Forskarnas förhoppning är att via provfiskena fånga upp varningssignaler om stora miljöproblem tidigt.

– Får man långa tidsserier kan man se förändringar i fisksamhället, då kan man se vilka det går bra för och vilka det går dåligt för och upptäcka om det sker stora klimatförändringar såsom övergödning eller miljögifter, förklarar Henrik Flink.

Kan ni genom att studera fiskarna slå fast att Långholmsfjärden är drabbad av övergödning?

– Vi vet inte att det är övergött, men fisksamhällets sammansättning tyder på det. Mört och brax trivs när det är högre näringssammansättning. Det är lite mer grumligt där också.

För den som är van att fiska utanför Vaxholm är det kanske ingen överraskning att sikten är sådär. Siktdjupet vid Vaxholm under provfisket var kring 4 meter, vilket var lägre än vad som uppmätts vid SLU Aquas provfiske i både Lagnö i Norrtälje kommun och Asköfjärden utanför Trosa.

Hur mår fiskarna i Långholmsfjärden?

– Fisken mår inte dåligt, vi ser inga inga ovanliga sjukdomar. Fisksamhället är för övrigt ganska likt fisksamhällen på andra ställen.