Upprörda. Torsten Wredmark och flera andra boende uppvaktade stadsdelsnämnden förra veckan. De vill inte att det byggs några hus i Tunadalen. Foto: Stella Papapanagiotou

Proteststorm vill stoppa höghusen vid Tunadalen

Tre stycken 23 meter höga bostadhus och ett underjordiskt garage i Tunadalen. Det vill både boende och lokalpolitiker nu sätta p för.

  • Publicerad 16:27, 22 apr 2015

– Dra tillbaka markanvisningen!

Torsten Wredmark är inte ensam om sin åsikt. Runt 20 personer, som alla bor i direkt anslutning till området, framförde sina argument mot projektet vid senaste mötet i stadsdelsnämnden.

Markanvisningen gäller tre flerbostadshus, på fem respektive fyra våningar, som är tänkta att byggas i Tunadalens ena kant, mot Nockebyvägen.

Husen beräknas bli 23 meter höga, och ska byggas på en höjd.

– Rakt i söderläge. Det kommer att skugga hela gatan, sa en man.

Sprängningar stör

Annan kritik handlade om att en del av grönområdet försvinner och att man tänker bygga ett underjordiskt garage som kräver sprängarbete som stör.

Många oroar sig för att sprängningarna kan skada villornas bergvärmesystem och några tog upp att Höglandsskolan redan är full och inte kan ta emot fler barn.

Men mest av allt så passar de helt enkelt inte in, enligt de boende.

Stadsdelsnämnden har inte frågan på sitt bord, byggärenden kommer till de lokala politikerna så att de får tycka till först senare i processen. Men ordföranden Cecilia Obermüller (MP) är nyinvald i stadsbyggnadsnämnden.

– Jag tar med mig frågan och kommer att verka för att om man bygger, så ska det inte vara 23 meter höga hus, sa hon.

Finns inga beslut

Jan Tigerström (M), som satt i exploateringsnämnden under förra mandatperioden när markanvisningen gjordes underströk att det inte finns några beslut fattade om hur husen ska se ut.

– Markanvisningen innebär bara att en byggherre har fått första tjing på att rita något, sa han.

Den enda politiker som uttryckte sig positivt om husen var Helen Törnqvist (C).

– Vi värnar dem som står utan bostad och är generellt för fler bostäder i Bromma, sa hon.

Men Torsten Wredmark och hans grannar tänker fortsätta jobba för att bygget inte ska bli av.

– Vi är minst 30 personer som nu kommer att skriva brev till varje politiker i stadsbyggnadsnämnden, säger han.

Men det behövs ju fler bostäder i Stockholm, var ska man bygga?

– Vill man lösa bostadsbristen ska man inte satsa på dyra bostadsrätter för kapitalstark övre medelklass, detta är bara ett sätt för kommunen att få in pengar.