Amanda Birath (t.v.), en av initiativtagarna till nätverket Vårt Vällingby, som ska lämna över protestlistan till fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) (t.h.). Foto: Jolene Larsén-Kilan/Sacharias Källdén

Protestlista mot centrumförsäljning lämnas in

Nätverket Vårt Vällingby har i skrivande stund samlat ihop dryga 1500 namnunderskrifter mot försäljningen av Vällingby centrum – och snart ska listan lämnas över till Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd i Stockholm, som står fast vid att försäljningen ska genomföras.

  • Publicerad 11:28, 12 nov 2019

Den 20 november börjar budgetomröstningen i Stockholms kommunfullmäktige, där förslaget om att sälja Vällingby centrum ligger. Dagen innan kommer nätverket Vårt Vällingby lämna över en namninsamling mot försäljningen till fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

– Vi hoppas att de ska ta bort försäljningen av Vällingby centrum ur budgeten. Om det inte går så vill vi samarbeta nära köparen, så de förstår vilket samhälle som ingår i centrumet. Ska man bygga en hållbar framtid så måste det göras i samråd med de boende, säger Amanda Birath, presskontakt på Vårt Vällingby.

Stark sammanhållning

Sen insamlingen drog igång har det samlats ihop nästan 1500 röster mot försäljningen.

– Folk här bryr sig om varandra och området de bor i. Om vi kan påverka området till det bättre så vill vi göra det, säger Amanda Birath.

Det Vårt Vällingby är oroliga för är att centrumet kommer utarmas i och med en försäljning, och pekar på att kulturinstitutioner som Trappan, Folkets hus och biblioteket kan påverkas negativt eller försvinna om lokalkostnaderna ökar.

– Framförallt är det kulturen vi är oroliga för, men Vällingby har också en stor andel småföretagare och butiker som kommer få det svårt att gå runt om hyrorna höjs, säger Amanda Birath.

Jonas Santesson från Vårt Vällingby samlar underskrifter på Vällingby torg. Foto: Jolene Larsén-Kilan

"Man behöver inte vara orolig"

Namnlistan kommer den 19 november att överlämnas till Dennis Wedin, som inte tror att boende behöver vara oroliga för att kulturen skulle försvinna från Vällingby.

– Kulturlivet är en tillgång för en centrumanläggning. Det drar folk till platsen och skapar mer aktivitet i området, så jag tror inte att man ska vara orolig för att en privat ägare skulle agera annorlunda än staden, säger han.

Samtidigt som beslut om budgeten ska tas 20 november, så ska Svenska bostäders styrelse runt årsskiftet ta beslut om hur processen ska fortsätta.

– Jag har full respekt för om man är orolig över försäljningen, men vi är ännu i en inledande fas. Processen kommer bli tydligare framöver, säger Dennis Wedin.

Kommer hyrorna gå upp om centrumet säljs?

– Vår utgångspunkt är att försäljningen ska göras till en seriös och långsiktig aktör, och vad gäller hyresnivåerna måste de ju hållas inom lagens ramar.

Kommer namnlistan att påverka försäljningen?

– På det sätt att det alltid är viktigt att träffa boende i området och lyssna på dem. Jag kommer exempelvis ta emot den här namnlistan. Vi tar definitivt in de synpunkter som lyfts fram, och beslutet som ska tas i Svenska bostäders styrelse ska ju föregås av en diskussion. Men linjen ligger fast att försäljningen ska genomföras.

Fram tills att namnlistan lämnas över till Dennis Wedin den 19 november kommer Vårt Vällingby att fortsätta samla in namn.

– Vi kommer att stå i centrum vardagsförmiddagar och helger. Sen kan man också hitta listan online, länkar finns på våra sociala medier och vår hemsida, säger Amanda Birath.