Osannolikt att byggplanerna rivs upp. Foto: Arkiv/Mitt i

Protestlista mot centrumbygge

Hörntomten mellan Stenugnsbageriet och Max Fashion ska bli bostäder. Nu hörs röster som protesterar mot planerna.

  • Publicerad 12:06, 30 aug 2021

Sedan 2012 finns en detaljplan om att bygga ett nytt hus på den obebyggda tomten bredvid Alléhuset.

Där finns i dag buskar, träd och en bänk.

På tomten ska Fastpartner uppföra en byggnad med butiker i botten och uppåt 40 hyreslägenheter ovanpå.

Vallentunabon Björn Berglund har nu startat en protestlista som i början av veckan fått knappt 150 underskrifter.

– Jag skulle vilja ha en grön lunga där. Parken är inte underhållen men det går att göra den trivsammare, säger han.

– Sannolikheten är rätt liten att en namninsamling i det här skedet ger något resultat, säger Elwe Nilsson, M, ordförande i bygg- och miljötillsynsnämnden.

Enligt Fastpartner kan huset stå klart tidigast 2023.

– Vi hoppas att vi snart ska få bygglov. Sen tar det upp till 18 månaders genomförandetid, säger

Fastpartners regionchef Patrik Arnqvist.