Vill bevara parken. Annelie Duveborg, Karin Löfgren, Karin Andréasson och Anna Englund. Foto: Lisa Bonnichsen

Protesterar mot nya husen i Tjurbergsparken

Man måste väga nyttan mot skadan när man bygger nytt. Det menar protesterande grannar som vill stoppa bygget av fyra flerbostadshus i Tjurbergsparken.

  • Publicerad 07:12, 26 okt 2018

Mellan Blomsterfondens hus på Ringvägen och Allhelgonakyrkan ligger Tjurbergsparken. Här planerar staden fyra flerbostadshus, som blir fyra till fem våningar höga, med runt 80 hyresrätter.

Flygbild över området söder ifrån. Foto: Stockholms stad

En riktigt dålig idé, tycker närboende som är med i motståndsgruppen ”Bevara Tjurbergsparken”.

– Grundargumentet är att man inte ska bygga i parker. Vi behöver ha kvar de träd och grönytor som finns i dag, säger Karin Löfgren.

Många värden förloras

Förutom att ekologiska värden förloras, som att stora uppväxta parkträd huggs ner och parkyta försvinner, går man även miste om sociala och kulturhistoriska värden tycker gruppen.

– Det känns fruktansvärt att ens ska behöva argumentera om varför man behöver ha en park. Den är ju inte bara till för oss som bor här, utan för hela Södermalm, säger Anna Englund.

Rusta upp parken istället för att bygga igen den

Karin Löfgren

Stora parkträd försvinner om husen byggs. Foto: Lisa Bonnichsen

Lite parkyta per invånare på Söder

Södermalm, och speciellt Katarina-området, är ett av de stadsdelsområden i Stockholm som har minst parkyta per invånare, enligt Södermalms stadsdelsförvaltning.

– Den här parken är i stort behov av underhåll och har potential att utvecklas. Sätt ut fler bänkar och rusta upp den istället för att bygga igen den, säger Karin Löfgren.

Skönhetsrådet har också varit kritiska mot byggplanerna. Både på grund av ingreppet i grönområdet och för att kulturhistoriska värden går förlorade.

Till väster bredvid det tänkta byggområdet ligger kvarteret Metern från 1920-talet och norr om en gymnasieskola i en byggnad från 1930-talet, där Internationella Engelska skolan huserar sedan tio år tillbaka. Både skolan och bostadskvarteret anses ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Men det är bostadsbrist, borde inte Södermalm dra sitt strå till stacken och bygga fler bostäder?

– Inte på parkmark. Man kan bygga i gamla industriområden eller på parkeringar, säger Anna Englund.

– Vi behöver behålla våra gröna pärlband och sammanhållna stråk av parker, tillägger Anneli Duveborg.

Här planeras ett av de fyra flerbostadshusen, som Anna Englund och Karin Löfgren är emot. Foto: Lisa Bonnichsen

Inget färdigt förslag eller nya beslut är tagna

Lina Fihlén, stadsbyggnadskontoret.

Samråd i vår

Bygget i Tjurbergsparken är fortfarande i ett tidigt skede i planprocessen. Staden utreder tillsammans med byggherren Olov Lindgren förutsättningarna på platsen och testar olika möjligheter för hur den kan utvecklas.

– Men inget färdigt förslag eller nya beslut är tagna, säger Lina Fihlén, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Samråd tros ske till våren, då staden samlar in synpunkter från närboende och remissinstanser. Planerna kan klubbas tidigast 2020.