Peter Lake, Kristina Lundevall och Jacob Gellerstam med Anna, 7 som vuxit upp med båtliv. Foto: Anna Wilson

Protester: ”Bygg inga bostäder på båtklubben”

Nya bostäder och en ny vinterhamn i Stavsnäs oroar den lokala båtklubben. 300 har skrivit på en protestlista. – Många är härifrån och har inte har råd att ha båt i en kommersiell hamn, säger Jacob Gellerstam, Stafsnäs båtklubb.

  • Publicerad 11:25, 11 jul 2018

I klubbhuset vid Stafsnäs båtklubb kan man bläddra i gamla loggar från medlemmar som nattvaktat båtarna på platsen.

”I natt har jag inte stött på en levande själ”, står i en nattvaktsbok från 1986.

– Här har det drivits klassiskt ideellt föreningsliv sedan 1970-talet. Nu monteras det ner, säger Jacob Gellerstam en av medlemmarna i Stafsnäs båtklubb som ligger bakom protestinitiativet ”Bevara Stafsnäs båtklubb”.

Båtklubben påverkas

När Värmdö kommun vill bygga om i Stavsnäs påverkas båtklubben negativt. Enligt detaljplanen som behandlas ska Stavsnäs vinterhamn bli en aktiv hamn året om med nya bostäder nära hamnen.

– Det är ingenting vi har någonting emot. Men i det här förslaget ger man sig på den verksamhet som redan lever året runt och är ideell, säger Peter Lake, styrelseledamot i båtklubben.

Om jag hade köpt en lägenhet för fyra miljoner skulle inte jag vilja ha en tunga transporter genom området den första soliga helgen i maj

Jacob Gellerstam

Detaljplanen föreslår bostäder på delar av den mark som klubben arrenderar.  Vinteruppställningsplatsen för båtar flyttas till andra sidan väg 222 vilket innebär att båtar transporteras genom den nya bostadsområdet  och över vägen varje höst och vår.

– Om jag hade köpt en lägenhet för fyra miljoner skulle inte jag vilja ha en tunga transporter genom området den första soliga helgen i maj när ungarna ska lära sig cykla, säger Jacob Gellerstam.

Risken är överhängande att det blir konflikt med de boende, menar han och de övriga initiativtagarna till protesten.

Den här typen av båtar skulle köras genom området och och över väg 222.

Snabbt stor uppslutning

Uppropet ”Bevara Stafsnäs båtklubb”, skrevs under två semesterveckor på av över 300 personer och ligger till grund för initiativets svar på kommunens förslag till detaljplan.

”Många av de boende inom Stavsnäs och öbor som är beroende av sin båt i sin vardag riskerar att på sikt få kraftiga försämringar med nuvarande förslag”, står det i skrivelsen till kommunen. Om den ideella klubben inte fanns är det många som inte skulle ha råd att fortsätta ha båt, enligt uppropet.

– I kommersiella hamnar är det dyrt att ha båt. Kommunen gör båtlivet till en klassfråga, säger Jacob Gellerstam.

Buller hindrar bostadsbygge

Marken som omfattas av detaljplanen ägs av kommunen och det kommunägda bolaget Värmdö Hamnar AB.

Båtklubben menar att man enkelt skulle kunna göra om i detaljplanen och placera bostäderna på andra sidan vägen där det i dag är skog och parkeringsplats.

Dessutom finns en viktig vattentäkt. Olämpligt bredvid den tänkta båtförvaringsplatsen med dess hårda krav på miljöskydd menar båtklubben.

Värmdö hamnar har garanterat att de ska göra ett schema

Henrik Lundberg

Värmdö kommun hänvisar dock till en bullerutredning som enligt projektledaren gör bostäder omöjliga där.

– Då hamnar bostäderna närmare bullerkällan, det vill säga båttrafiken i hamnen, säger Henrik Lundberg, en av tre projektledare på Värmdö kommun.

Men kan du inte se att det bli ett problem när båtar och master ska forslas genom bostadsområdet?

– Nej, Värmdö hamnar har garanterat att de ska göra ett schema och skapa rutiner för båtarna ska tas upp för vinterförvaring och sjösättas på våren, säger Henrik Lundberg.

Han lyfter också fram att detaljplanen medger en viss utbyggnadsmöjlighet för båtklubben.

 

Det är oklart var masterna ska förvaras i framtiden.

För att visa upp sin verksamhet och allt positivt de menar att den bidrar med har de bjudit in politiker och handläggare från kommunen. Ännu har de inte fått svar.

Det är ännu oklart när byggplanerna ska sättas i verket. Kommunen räknar med att detaljplanen vinner laga kraft någon gång i år.