Projektledare för hållbart resande anställs

Haninge kommuns trafikavdelning anställer en egen projektledare för hållbart resande. Kommunstyrelsen stöttar sin egen stadsbyggnadsförvaltning med 700 000 kronor för projektet. Resterande del får stadsbyggnadsförvaltningen betala själva.

  • Publicerad 09:35, 28 nov 2017

Det är genom den så kallade Klimatmiljonen som Haninges kommunstyrelse fördelar 700 000 kronor till en ny tjänst som projektledare för hållbart resande. Resterande kostnad för projektledaren får stadsbyggnadsförvaltningen stå för själva.

Projektledaren ska se till att öka det hållbara resandets andel av Haninges transporter.

Ska intervjua Haninges bilister

– Projektledaren ska jobba för att få till förändrade resvanor, få folk att åka mer kommunalt, eller gå och cykla mer, säger kommunalråd Johan Svensk (MP).

Personen ska bland annat ta reda på vad som behövs för att Haningebor som kör bil i stället ska välja andra färdsätt.

– Det är ett ganska avancerat projekt som kommer innebära mycket kommunikation, intervjuer och förslag på ändringar i kollektivtrafik och cykelvägar från projektledarens sida, säger Johan Svensk.

Haninge kommuns trafikchef är den som ska anställa personen.

– Det finns inget datum satt men vi hoppas att projektledaren kan anställas så fort som möjligt, säger Johan Svensk.

Inom Klimatmiljonen går dessutom 140 000 kronor till en förstudie om möjligheten att producera el ur biogasen från det snart ombyggda Fors reningsverk.

En miljon avsätts varje år

60 000 kronor går till att skapa en tydlig klimatprofil på restaurangskolan Riksäpplet, och 100 000 kronor går till en ny elbil till Brandbergens hemtjänst.

Sedan 2012 avsätter Haninges kommunstyrelseförvaltning en miljon kronor varje år för minskad energiåtgång och minskade koldioxidutsläpp. Det är bara kommunens egna förvaltningar som får söka, och förvaltningarna måste själva delfinansiera projektet.