Målet med den nya kampanjen från Folkhälsomyndighetens sida är att få fler i Rinkeby och Tensta att ta MPR-vaccinet. Foto: Isabel Svensson

Projekt ska få fler att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten startar i år ett nytt projekt i Tensta och Rinkeby för att få fler att ta MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Anledningen är bland annat den låga vaccinationsgraden i området jämfört med snittet i Sverige.

  • Publicerad 14:46, 2 mar 2016

– Vi har sett att det varit en låg vaccinationstäckning, mycket lägre än i andra stadsdelar och den har varit låg sedan i början av 2000-talet, säger Karin Godoy, utredare på Folkhälsomyndigheten.

En orsak till den låga vaccinationsgraden är enligt henne en vetenskaplig artikel från 1998 som kopplade samman MPR-vaccinet med autism. Men hela undersökningen visade sig sedan vara förfalskad och artikeln drogs tillbaka. Inga senare studier har visat en sådan koppling.

– Artikeln fick vaccinationsviljan till MPR-vaccinet att sjunka i Europa och Sverige. Nu har den gått tillbaka, men här har rädslan funnits kvar sedan dess, säger Karina Godoy.

Sedan tidigare var det känt av myndigheten att vaccinationsviljan bland svensk-somalier var lägre. 2013 gjorde Folkhälsomyndigheten en studie bland somaliska föräldrar i Rinkeby och Tensta för att förstå vad som påverkar deras val att vaccinera eller inte vaccinera sina barn.

Myndigheten kommer nu att jobba med att komma ut med den informationen som alla föräldrar som besöker barnavårdscentralen, BVC, får men på ett annat sätt.

– Som ett komplement till all skriftlig information har vi direktinformation med så kallade kunskapsspridare. Vi håller på att producera film och bildspel också men vi samarbetar även med lokala organisationer. Folk som man litar på.

Det inkluderar informationsmöten där bland annat somalisktalande läkare ska delta och föräldrar får ställa frågor.

Meningen är att projektet sedan ska införlivas i de vanliga strukturerna i barnhälsovården. Om projektet lyckas kan det tas vidare till andra platser i Sverige eller användas om andra folkhälsofrågor, som diabetes.

– Vi ser det som en modell för att testa hur vi kan nå folk på olika sätt, säger Karina Godoy.

Tidningen Läkemedelsvärlden rapporterade först om den här nyheten.