"Jag trivs så bra här", säger Asmaa Alfandi AlMukdad om sitt jobb på Viggens förskola. Foto: Maria Lilja

Projekt får ut nyanlända i jobb snabbare

I ett projekt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen har 96 procent av de nyanlända och 89 procent av de långtidsarbetslösa fått jobb. – Nu har jag fått gott självförtroende, säger Asmaa Alfandi AlMukdad som fick jobb på Viggens förskola.

  • Publicerad 07:48, 18 sep 2018

I november är det tre år sedan Asmaa Alfandi AlMukdad kom till Sverige från Syrien.

Hon började, som så många andra, på SFI men kände att hon ville göra något mer – komma ut och jobba, inte bara sitta hemma och plugga.

– När jag gick till Arbetsförmedlingen så kontaktade de kommunen som hittade jobbet här på förskolan åt mig på en vecka. Jag har jobbat med barn även i Syrien och ville fortsätta med det, berättar Asmaa.

”Barnen är så snälla och säger att de saknat mig när jag har varit borta för att gå i skolan”, säger Asmaa Alfandi AlMukdad. Foto:Maria Lilja

I dag har hon jobbat i sju månader på Viggens förskola och pluggar samtidigt till barnskötare ett par dagar i veckan.

– Jag är så glad över det här jobbet. Nu har jag fått gott självförtroende, jag känner att jag kan göra allt jag vill!, berättar hon

Dubbelt så bra som riket

Asmaa fick jobbet via ett projekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen som skapats för att få ut nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb snabbare.

Arbetsförmedlingen väljer ut lämpliga kandidater och skickar dem sedan till kommunens fyra lokalt placerade arbetsmarknadskonsulenter som har i uppdrag att hitta jobbmatchningar.

Konsulenterna är finansierade av Arbetsförmedlingen, men är anställda av Sundbybergs stad för att stärka den lokala förankringen och nyttja nätverket med näringslivet i kommunen.

De får en rad på sitt CV och känner sig behövda

Cristofer Amlert

Projektet har pågått i 1,5 år. På den tiden har 96 procent av de nyanlända fått jobb (52 av 54 inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen). Bland långtidsarbetslösa har 89 procent (58 av 65 inskrivna) fått arbete.

– Att korta arbetslöshetstiden sparar både pengar till oss och är bättre för individen. De får en rad på sitt CV och känner sig behövda, säger Cristofer Amlert.

Av det totala antalet nyanlända i Sundbyberg har 13 procent kommit ut i jobb. I riket ligger den siffran på cirka 7,7 procent, berättar Cristofer Amlert enhetschef på Arbetsförmedlingen.

”Framgångsrikt projekt”

Jobben är ”riktiga”jobb poängterar Josefin Malmqvist (M), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden – där det i vissa fall har getts subventioner till arbetsgivaren för att de ska kunna testa på att anställa en person.

Josefin Malmqvist (M) och Cristofer Amlert, enhetschef på Arbetsförmedlingen, skrev nyligen under en ny avsiktsförklaring om att driva projektet vidare. Foto: Maria Lilja

– Det är glädjande att projekten varit så framgångsrika. I bland behöver vi runda varandras regelverk, och inte bli så låsta i vår egen byråkrati utan gemensamt försöka se var knuten sitter och på så vis få ut en person i arbete snabbare, säger hon.

För ett par veckor sedan skrevs en ny avsiktsförklaring under mellan kommunen och Arbetsförmedlingen om att fortsätta med projektet.

De vill nu även knyta näringslivet och delar av civilsamhället närmare projektet.

– Bland annat behöver vi se vilka företag som etablerar sig här och i närkommunerna, vilken arbetskraft de behöver, och hur vi kan matcha folk mot det, säger Josefin Malmqvist.