Program läggs ner på Tyresö gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet vid Tyresö gymnasium läggs ner. – Det är inte ekonomiskt hållbart med så få sökanden, säger Christoffer Holmström (S).

  • Publicerad 12:13, 22 mar 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog beslutet på torsdagskvällen. Det är bygg- och anläggningsprogrammet som läggs ner, och även dess inriktningen på måleri.

De elever som redan studerar kommer att gå kvar, men inga nya tas in.

Varför tar ni beslutet?

– Vi har en ekonomi i Tyresö som är ansträngd där vi måste ta en del tuffa beslut. Det är inte ekonomiskt försvarbart med så få sökanden, det är också en svår pedagogisk utmaning att driva en utbildning med så få elever, säger Christoffer Holmström (S), nämndordförande.

Han beskriver det som att programmen under flera år har kämpat med vikande söktryck – med vissa trendbrott.

– Det handlar inte om kvalitén på utbildningen, utan trenden går neråt för den här typen av utbildning.

Kan bli nya program

Fyra elever har sökt de två programmen i första hand, visar siffror från gymnasievalets första sökomgång. Fler elever brukar antas än vad den första siffran visar. Kommunen räknar med att det skulle landa på mellan åtta till nio elever, inklusive dem på introduktionsprogrammets inriktning mot bygg som läser tillsammans med dem.

– Det är alltid tufft att ta den här typen av beslut. Samtidigt öppnar det upp för möjligheter. Vi kan utveckla de verksamheter som som har ett högt söktryck och kanske få in nya program i lokalerna, säger Christoffer.

Reserverade sig

Förvaltningen ska utreda framtiden för lokalerna.

Det var inte länge sedan de högskoleförberedande programmen lades ner – och nu detta beslut. Hur ser du på framtiden för gymnasiet?

– Jag tror att den är är stark. Dels ser vi framöver en jätteökning av gymnasieelever i Stockholmsregionen och också i Tyresö, dels är de program som finns kvar populära. 

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

16 procent väljer gymnasiet

När elevernas valfrihet blev större 2011 föll gymnasiets elevantal drastiskt. 2010 gick över där över 1200 elever på skolan. 2014 var antalet nere på cirka 500.

Där har det ungefär legat sedan dess. 2018 gick 16 procent av Tyresöborna i gymnasieåldern i skolan.

Fakta

De läggs ner – en blir kvar

Bygg- och anläggningsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet inrikting måleri fasas ut med början av läsåret 2019/2020.

Det gör också introduktionsprogrammet programinriktat val mot byggprogrammet och inriktning måleri.

Däremot fortsätter antagningen för yrkesintroduktion mot byggprogrammet och inriktning måleri.

Visa merVisa mindre