Detta ska finnas i hälsoparken i Täby, enligt ett första förslag från forskarna. Foto: Läsarbild Sara Pålsson/Täby kommun

Professorn: Naturen får oss att självläka

Täby. Professor Patrik Grahn startade sin forskningsbana med att leta efter värdelösa parker som gick att bebygga. Han upptäckte då att folk som går till parker mår bättre. – Där var det väldigt tydliga samband mellan hur ofta man vara ute och hur bra man mådde.

  • Publicerad 11:28, 7 mar 2017

Täby ska skapa världens första hälsopark

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i trettio år. Han berättar om en läkare i USA som visat på dramatiska skillnader mellan patienter som haft utsikt mot grönska eller inte.

– Han såg att de som hamnade med utsikt mot tegelväggen blev utskrivna flera dagar senare. De läkte långsammare.

Ur forskning om självläkningsmekanisen och stressreduktionsteorin skapades rehabiliteringsträdgården i Alnarp.

– Vi var ju med och skapade den första rehabträdgården i Alnarp. Då tänkte vi att varför inte satsa på att göra den första hälsoparken i världen?

Hälsoparken ska förebygga

Rehabträdgården handlar om att bota redan sjuka. Hälsoparken i Täby ska förebygga att folk blir sjuka. Den andra skillnaden är det i Täby inte blir en liten trädgård utan en kilometerlång park.

– Då kan vi använda all vår kunskap som vi redan har och utveckla något som ingen har sett förut, säger Patrik Grahn.

Rofylldhet är särskilt viktig, visar forskningen.

– Vatten är stressreducerande. Det är också bra med tysta områden, där man får vara ifred. De här tystat områden är sällsynta i dag och det är oerhört viktiga för att vi ska få ner stressen och må bättre.

Tight budget

Täby kommun har i startläget budgeterat med 10 miljoner kronor till hälsoparken. Hur långt räcker det, egentligen?

– Det gäller att prioritera hårt. Vi får försöka sträcka ut de tio miljonerna, men det är klart att vi får satsa på det som anses mest nödvändigt. Sedan får försöka få politiker att ge extra bidrag eller söka medel från allmänna arvsfonden och andra håll.

Exempelvis behöver dagvattenutloppet i sjön uppdateras, enligt Patrik Grahn.

– Tanken är att få in vatten längre upp i parken och samtidigt avlasta kommunens system.

Täby kan bli förebild

Patrik Grahn berättar att projektet redan har fått en del pengar från en stiftelse på Alnarp. Han skriver också på en ansökan om EU-medel, som kan räcka till både orangeri, kafépersonal och workshops.

– Då kommer Täby vara först ut och bevakas av alla universitet i Sverige, Finland och Lettland. Täby kommer att bli ett skolexempel – om vi får pengar. Men jag har fått positiva signaler om att vi har stora möjligheter att få EU-medel.

Annica Nordgren (C): Hälsoparken viktig

Fakta

Detta skiljer hälsoparken från en vanlig park

Här är åtta hälsofrämjande kvalitéer som ska finnas i hälsoparken:
1) Rofylldhet är den viktigaste.
2) Spontanitet. Att inte behöva ta beslut för att uppleva är ”en mindfullnesstrigger”.
3) Upplevelsen av att gå in i en annan värld.
4) Platser där man kan vara ifred.
5) Kulturbärare såsom stenmurar och gamla träd som väcker minnen och tankar.
6) Äkta natur – att efterlikna den riktiga naturen och låta växter och djur spontant vandra in.
7) Allmänning – öppna ytor där folk kan flyga drake, ha picknick eller spontant spela fotboll.
8) Sociala mötesplatser som är trygga.
Tips! Gå in på mitti.se för att se en idéskiss på var olika saker ska finnas i hälsoparken.

Visa merVisa mindre