Professor bekymrad: 5 miljarder saknas till tvärförbindelsen

Tvärförbindelse Södertörn är viktig för hela länet menar transportprofessorn Jonas Eliasson. Problemet är pengarna. Det saknas cirka 5 miljarder och i dag vet varken professorn eller Trafikverket hur finansieringen ska gå till.

  • Publicerad 12:30, 7 nov 2019

Trafikverket hoppas att bygget av Tvärförbindelse Södertörn kommer igång någon gång mellan 2021 och 2023. Men bygget kommer att bli dubbelt så dyrt mot vad Trafikverket tidigare trodde.

Kostar 10 miljarder

Cirka 10 miljarder kommer vägen mellan Jordbro och Vårby backe vid E4/E20 att kosta enligt beräkningar.

Jonas Eliasson. Foto: christoffer@edlingphoto.com

– Det här är ett prioriterat projekt för Trafikverket och inte viktigt bara för kommunerna som vägen ska gå genom, utan även för kringliggande kommuner, säger Jonas Eliasson, professor i transportsystem.

Jonas Eliasson listar vägen som viktig i en rapport han skrivit för Stockholms Handelskammare.

Tung trafik på slingriga vägar

Tvärförbindelsen är avgörande för utvecklingen av Norviks hamn och lastbilstrafiken härifrån skriver Eliasson i rapporten.

Norviks hamn som är av ”strategisk betydelse för hela länet” gör i sin tur att mark vid Stockholms hamn kan användas för bostäder, kontor och annan service framhåller professorn.

Den ökade godstrafiken härifrån skulle annars gå på slingriga vägar genom Haninge och Botkyrka västerut mot E4/E20 eller via Södra Länken. Inget av detta vore bra menar Eliasson.

Nya hamnen splittrar Södertörn

Men pengarna är ett problem lyfter Jonas Eliasson upp i sin rapport. Trafikverket behöver undersöka om det går att göra projektet billigare skriver han.

– Det är oklart hur man ska få tag på de miljarder som behövs. Det är verkligen inte en lätt fråga, säger Eliasson.

Det vet heller inte Trafikverket i dag.

– Vi har cirka 5 miljarder idag till projektet. Det är först när den nationella planen för transportsystem kommer 2022, som vi vet hur den fortsatta finansieringen ser ut, säger Ida Fagerström som är biträdande projektchef på Trafikverket.

Fakta

Har diskuterats sedan 40-talet

1940: Diskussion om trafik­länk mellan kommunerna börjar.

1990: Förslag väcks om en motorled genom Södertörn.

1998: Ansökan om vägen skickas in, två månader innan miljölagen skärps.

2013: Trafikverket blåser av projektet.

2015: En ny led planeras med nytt namn.

2017: Enligt nya kommer leden att kosta cirka 10 miljarder. Dubbelt så dyrt mot vad man tidigare räknat med.

2018: Tvärförbindelse Södertörn ut på nytt samråd

2019: Naturvårdsverket menar att leden motverkar klimatmålen genom ökad trafik. Nyheten om att Förbifart Stockholm försenas kommer.

Visa merVisa mindre

Finns det sätt att göra Tvärförbindelse Södertörn billigare?
– Det är inte alltid så enkelt att prata om billiga eller dyra vägar.  När vi bygger vägar i komplexa miljöer utgår vi från de lösningar som bidrar till mest samhällsnytta. Kostnaden beror på flera saker, till exempel om vägen går ovan jord eller under jord. I regel är vägar i tunnel betydligt dyrare än vägar ovan mark.

Fagerström fortsätter:

– Tvärförbindelsen passerar flera stora naturreservat och riksintresse för friluftsliv. För att de ska bevaras är planen att vi ska lägga vägen i tunnel under mark på känsliga platser. 

I höjd med Flottsbro vill Trafikverket bygga en av Sveriges största ekodukter. Illustration: Trafikverket

Förbifarten försenas

Häromdagen kom nyheten att Förbifart Stockholm försenas med fyra år. Vägen blir också dyrare än beräknat.

Hur påverkas tvärförbindelsen av detta?

– Arbetet med Tvärförbindelse Södertörn fortsätter som planerat. Gällande Förbifart Stockholm har Trafikverket nu aviserat de nya förutsättningarna för regeringen. Det är för tidigt att säga om det kan ge påverkan på andra projekt, säger Ida Fagerström.