Helt oacceptabelt, anser Curre Hansson, PRO, om att många inom äldreomsorgen ännu inte har vaccinerat sig. Foto: Mostphotos/PRO

PRO: Oacceptabelt att personal inte är vaccinerad

Bara lite drygt hälften av dem som jobbar inom hemtjänsten är fullvaccinerade mot covid-19. "Oacceptabelt", anser Curre Hansson vid PRO. "Nu är det de äldre som måste skydda sig mot personalen".

  • Publicerad 17:50, 27 sep 2021

Det ska vara 99 procent!

Stockholm ligger sämst till i hela landet när det gäller vaccinerad personal inom hemtjänst och vård och omsorg.

Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten där de sammanställt uppgifter från Nationella vaccinationsregistret och SCB:s yrkesregister, något som SVD rapporterat om.

Enligt statistiken, som gällde för den 27 augusti, hade lite drygt hälften av hemtjänstpersonalen fått båda doserna vaccin, att jämföra med riket där 63 procent av personalen är fullvaccinerad.

PRO-kritik

Men även det är en låg siffra, anser Curre Hanson, ordförande i PRO Stockholms län.

– Det ska vara 99 procent! Det kan inte få fortsätta så här, för nu är det de äldre som måste skydda sig mot personalen. Helt oacceptabelt, säger han.

Mitt i har tidigare rapporterat om den låga vaccinationsgraden.

Var fjärde inom omsorgen helt ovaccinerad – kan omplaceras

Då fanns bara siffror på nationell nivå. Nu visar det sig alltså att andelen vaccinerad personal i Region Stockholm ligger mycket lägre, faktiskt i botten i alla kategorier.

På särskilda boenden för äldre är 64 procent fullvaccinerade, mot 73 i riket. På sjukhusen har 80 procent av personalen fått båda sprutorna mot 85 i landet.

Politiker eniga

KD-politiker i både regionen och staden har sagt att ovaccinerad personal borde omplaceras, något som även Socialdemokraterna kräver.

De vill ha ett krismöte där man säkerställer att alla som arbetar direkt med äldre är vaccinerade.

– Man bör ha det som krav vid nyanställning, och se över vad som kan göras med befintlig personal. De borde kunna vaccineras på sin arbetsplats, säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) låter hälsa att vaccination av personal inom hemtjänst och äldreomsorg är en kommunal fråga. Hon hänvisar till att Liberalerna vill att offentligfinansierade arbetsgivare ska kunna kräva att medarbetare vaccinerar sig, och i en intervju i Sveriges radio säger hon att de annars borde kunna få sparken.

Prioriterades

I början när vaccinerna blev tillgängliga var personal inom vård och omsorg prioriterade, liksom äldreboenden. Men bristen på vaccin, samtidigt som den stora gruppen övriga äldre behövde vaccineras, gjorde att personalen prioriterades ner.

I maj-juni hade dock större delen av befolkningen släppts på för vaccinering, och från den 9 juli har alla över 18 år kunnat vaccinera sig.

Så stor andel personal är vaccinerad

Sjukhus

Region Stockholm:

1 spruta 88 procent – 2 sprutor 80 procent

Riket:

1 spruta 92 procent – 2 sprutor 85 procent

Äldreboenden

Region Stockholm:

1 spruta 75 procent – 2 sprutor 64 procent

Riket:

1 spruta 82 procent – 2 sprutor 73 procent

Hemtjänst

Region Stockholm:

1 spruta 67 procent ­ 2 sprutor 53 procent

Riket:

1 spruta 76 procent – 2 sprutor 63 procent

LSS (boende/insatser för personer me utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder)

Region Stockholm:

1 spruta 71 procent – 2 sprutor 58 procent

Riket:

1 spruta 77 procent – 2 sprutor 66 procent

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Helt oacceptabelt, anser Curre Hansson, PRO, om att många inom äldreomsorgen inte har vaccinerat sig. Foto: PRO