Sven Erik Wånell, PRO utanför servicehuset Baggeby gård. Han är före detta forskare i äldrefrågor. Han är också medlem Vänsterpartiet. Foto: Anna Wilson

PRO: ”Lidingö ska vara stolt över sina servicehus”

Servicehusens framtid på Lidingö har blossat upp som en het fråga. Före detta äldreforskaren Sven Erik Wånell tycker att Lidingö ska värna sina många servicehus i stället för att överväga omvandling. – Servicehusen går inte att ersätta med något annat.

  • Publicerad 11:30, 15 jun 2020

Innan Lidingöbon Sven Erik Wånell själv gick i pension var han chef för forskningsstiftelsen Äldrecentrum. Han har reagerat på Lidingöpolitikernas planer på att reformera äldreomsorgen med minskning av servicelägenheter som ett möjligt resultat.

– Det är en avgörande och viktig fråga för Lidingös äldre, säger han.

Billigare för kommunen

Sven Erik Wånell, medlem i Vänsterpartiet, sitter också i det kommunala pensionärsrådet som representant för PRO. I den rollen finns han med i det arbete att reformera framtidens äldreomsorg och bostadsformer som ska sätta igång på ön.

Öns äldreomsorg ska moderniseras

– Det är klart att det är det ekonomiska som talat. Så fort man tar ner skylten ”servicehus” och byter den mot ”seniorboende” behöver kommunen inte anställa någon vårdpersonal, då är regionen ansvarig. Det är billigare för kommunen – men inte nödvändigtvis för skattebetalarna.

När det fattas beslut har grindvaktsrollen fått väga tyngre

Sven Erik Wånell

Det faktum att många platser står tomma på Lidingö stads biståndsbedömda servicehus för äldre har fått öns politiker att komma till skutsatsen att alla platser på servicehus inte behövs. Några kanske kan omvandlas till en bostadsform som inte kräver biståndsbeslut. Man har också talat om förstärkt hemtjänst.

Men trots att många platser på öns servicehus står tomma är det ändå många äldre som ansöker om en plats som inte får någon. Enligt staden handlar det om att de sökande helt enkelt inte uppfyller kraven.

Trappor och tillräcklig hemtjänst: Därför fick sökande nej

Sven Erik Wånell tycker att behovskriterierna tenderar att tolkas ganska ogeneröst.

– När det fattas beslut har grindvaktsrollen fått väga tyngre än socialhandläggarens känsla av vad som är rätt för en viss person, säger han.

Många upplevde sig begränsade

Avslagen på Lidingö har inte analyserats av forskare. Men Sven Erik Wånell har i en forskningsrapport tidigare intervjuat äldre i an annan kommun som fått avslag på ansökan om servicelägenhet.

–  De fick ofta svaret: ”Du klarar dig med hemtjänst”. Vi som intervjuade blev alla tagna av hur begränsade de blev, säger han.

Gemensamt för många var att avslaget innebar att de inte kunde delta i sociala aktiviteter, många blev isolerade. De intervjuade upplevde också ensamhet och oro.

Sven Erik Wånell ifrågasätter också att hög ålder i sig ska vara ett kriterium för att få en plats.

– Kronologisk ålder är inte ett bra mått. En pigg 93-åring eller en skruttig och orolig 73-åring. Vem har störst behov?

Seniorboende som vilken bostad som helst

På Lidingö finns traditionellt många servicehus. Sven Erik Wånell tycker att man ska vara rädd om dem i stället för att överväga att göra om dem till något annat. Farhågan är att Lidingö gör sig av med dem och därmed tappar en viktig resurs.

– Jag tycker att Lidingö ska var stolt över sina servicehus.

Poängen är enligt honom att tryggheten det innebär med vårdpersonal i huset, något som inte finns på seniorboenden som till exempel Tor och Björnbo

– Man är inte bättre rustad i ett seniorboende än i vilket boende som helst för det är ett vanligt ordinärt boende som kan jämföras med vilken hyresbostad som helst

Fakta

Inte klart hur framtidens modell ska se ut

Exakt hur framtidens äldreomsorg och bostadsformer för äldre på ön ska utformas är inte klart.

Ett arbete där många får delta ska inledas. Alla partier utom Vänsterpartiet är är överens om att äldreomsorgen på Lidingö bör ”moderniseras”.

I nuläget finns inga planer på att avveckla servicehusen. Dock talas om att omvandla platser. Staden kommer att bygga ett nytt seniorboende, ett Tor 2, detta enligt majoritetspolitikernas överenskommelse i början av denna mantatperiod.

Förutom omsorgs– och socialnämnden finns det kommunala pensionärsrådet och de båda pensionärsorganisationerna SPF och PRO med som remissinstanser och som deltagare i workshops som ska jobba med frågan på olika sätt.

Visa merVisa mindre