Chefläkare Johan Bratt vill utöka närakuternas möjlighet att konsultera specialister. Foto: Mitt i/SLL

Privata kliniker måste backa upp närakuterna

Nu måste ortopeder och kirurger på privata kliniker ställa upp som bakjour till närakuterna. Annars sägs deras vårdvalskontrakt upp.

  • Publicerad 08:59, 31 maj 2018

När läkarna på närakuterna behöver rådfråga om en fraktur kan de inte längre vända sig till sjukhusen – för där finns knappt några kirurger kvar som gör den typen av mindre ingrepp.

De görs i stället vid de många privata kliniker som finns runt om i länet sedan vårdval (fri etableringsrätt) införts vad gäller ortopedi och handkirurgi.

Nu vill landstinget att läkarna vid de privata klinikerna ställer upp med telefonkonsultation för närakuterna. De ska även ge konsultation till husläkarna på vårdcentralerna.

”Kravet kommer gälla för de vårdgivare som har de befintliga tilläggsuppdragen ortopedisk dagkirurgi, handkirurgisk dagkirurgi, samt framfot- bakfot- och fotledskirurgi” skriver hälso- och sjukvårdsförvaltningen i ett tjänsteutlåtande.

– Vissa patienter har frakturer som kräver specialistortopedi och dem skickar vi vidare. Men en hel del kan vi göra själva, men behöver ibland konsultera en specialist, och framför allt kunna skicka dem dit för uppföljning efteråt, säger Leon Sylveberg, chef för landstingets närakuter.

Kan inte säga nej

Någon ersättning får inte de privata vårdgivarna. Och det går knappast att säga nej: ”Följden blir då att avtalet upphör från och med den 23 juli 2019” står det i skrivelsen. Det nya uppdraget gäller från och med den 23 juli.

– Det är lite kort om tid. Men i grunden tycker jag att det är helt rätt att införa det här uppdraget. Det kommer att vara till nytta för patienterna. De ska inte bli skickade mellan olika enheter, säger Susanne Franzon, verksamhetschef vid Aleris specialistvård i Nacka och Handen.

Närakuten på Nacka sjukhus har redan specialister som bakjour.

Hon är även chef för Nacka närakut, som också drivs av Aleris. Där har de redan ett system med ortopedbakjour, som de själva bekostar.

Risk för kö till operation

Hon tycker det är bra att specialistvården hjälper till att backa upp närakuterna, men pekar på att när doktorerna där måste lägga tid på telefonkonsultationer är risken att färre operationer blir gjorda.

En revidering av vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi ska göras, och Susanne Franzon hoppas att landstinget då för in ersättning för konsultationerna.

Enligt landstingets chefläkare Johan Bratt pågår en dialog om detta.

– Det är klart att de ska ha en rimlig ersättning, säger han.

Allmänmedicin och akutmedicin

Närakuterna är bemannade med specialister i allmänmedicin och akutmedicin, och ska ha tillgång till röntgen och laboratorium. Det ställdes inte krav på annan specialistkompetens när avtalen skrevs i januari.

Borde man inte ha inset att det här behovet skulle uppstå?

– Det har alltid varit så att läkare på till exempel husläkarmottagningar och husläkarjourer konsulterat specialister på akutsjukhusen inom olika områden, de samarbetar. Nu vill vi ordna fler möjligheter till konsultation via de specialister som finns i vårdvalen, säger Johan Bratt.

Nio närakuter har hittills startats för att avlasta sjukhusens akutmottagningar, och de har öppet klockan 08-22 alla veckans dagar.

– Vi är jätteglada att de kommit i gång så snabbt. Det har periodvis varit ett hårt tryck på dem. En eloge till medarbetarna som har kunnat ta emot så många patienter, säger Johan Bratt.

Fakta

7 000 patienter på fem dagar

De nio närakuterna som hittills har öppnat tog 9-13 maj emot nästan 7 000 patienter:

Närakut Haga 1 316

Närakut Löwet: 692

Närakut Järva: 529

Närakut Nacka: 1 013

Närakut Huddinge: 987

Närakut Handen: 660

Närakut Danderyd: 731

Närakut Rosenlund: 912

Närakut Södertälje: ingen uppgift

Ytterligare två närakuter ska öppna, en i innerstan och en vid Sollentuna sjukhus.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre