Privata hemtjänstutövare i Haninge är missnöjda med ersättningsnivån när den nya modellen införs. Foto: Mostphotos

Privata hemtjänstbolag i Haninge hotas av nya systemet

Flera privata hemtjänstutövare i Haninge är rädda över att behöva lägga ner när ett nytt ersättningssystem införs av kommunen. – Det finns ingen chans att vi kan gå runt, säger Therese Hamberg, VD vid Noga Omsorg.

  • Publicerad 12:17, 20 jul 2020

Den 1 september införs ett nytt system för tidsrapportering och ersättning för hemtjänstutövare i Haninge. Flera privata hemtjänstföretag som Mitt i har varit i kontakt med uttrycker oro över att behöva lägga ner för att ersättningen blir för låg.

– Det vi får debitera kommunen kommer under delar av året inte ens räcka för att betala lönerna till vår personal och vi har mycket andra kostnader som vårdföretag, säger Therese Hamberg, VD vid Noga Omsorg.

För låg timpenning

Tidigare har hemtjänstföretagen fått betalt utifrån i förväg avtalad tid per brukare. Nu ska personalen checka in och ut vid tidpunkterna då de anländer och lämnar brukarna och företagen får bara betalt för minuterna då de är på plats. Samma ersättningssystem ska tillämpas av kommunens egna hemtjänst.

Therese Hamberg tycker inte att det nya systemet är fel i sig, men menar att kommunen inte har haft tid för resor och dokumentation i åtanke när de bestämt timpenningen. Hon tycker också att schemaläggningen försvåras av detta.

Ett beslut om nedläggning

Enligt Martin Strömvall (KD), ordförande för Äldrenämnden i Haninge kommun, har man tagit höjd för resor, materialinköp och andra kringkostnader när man beslutat om timpenningen som hör till det nya systemet.

Martin Strömvall (KD), ordförande för Äldrenämnden i Haninge Kommun. Foto: Olof Holdar

– Vi gör alltid ordentliga uträkningar när vi ska planera hur vi ska möta behovet av omsorgsinsatser, säger han och fortsätter:

– Vi kommer ha ersättningsnivåer som säkerställer att vi kan möta behovet av en god äldreomsorg och skapa bra villkor för våra hemtjänstutövare.

Men enligt Therese Hambergs kalkyler kommer ersättningen alltså inte närmelsevis räcka till. Utöver Noga Omsorg har Mitt i varit i kontakt med tre privata hemtjänstutövare i Haninge som känner likadant. Ett av företagen, som inte vill nämnas vid namn, har beslutat att lägga ner verksamheten i kommunen på grund av det nya systemet som införs.

”Vi har en löpande dialog”

– Alltid när man inför något nytt så är det en viss insättningsperiod. Vi har en löpande dialog med hemtjänstutförarna som kommer att fortsätta, säger Martin Strömvall.

Therese Hamberg menar att de privata utövarna inte har råd att förlora pengar under en tid som sedan ska utvärderas.

– Om vi går minus i 7-8 månader så går vi under. Vi kan inte skjuta till mer skattepengar till verksamheten som de kan göra i den kommunala hemtjänsten, säger hon.

Ska lämna in skrivelse

Martin Strömvall (KD) betonar att valfriheten mellan privata utövare och kommunens egna hemtjänst är viktig för ledningen i Haninge Kommun. Therese Hamberg tycker inte att hon har fått gehör när hon har kontaktat kommunen med sin oro, och undrar om planen är att kommunens hemtjänst ska ta över alla brukare.

– Om det är det som är agendan så är det ju bättre att de bara avslutar alla avtalen än att privata utövare ska behöva gå i konkurs, säger hon.

Fakta

De olika ersättningsmodellerna

  • Enligt den modell för tidsrapportering och ersättning som har funnits fram till nu så har utövarna fått betalt för i förväg bestämda tider. Ett privat hemtjänstföretag har kunnat debitera kommunen 277 kronor i timmen för serviceinsatser, och 391 kronor i timmen för vård- och omsorgsinsatser.
  • Enligt det nya systemet får utövaren enbart betalt för tiden då personal är hos brukaren – man checkar in när man kommer dit och checkar ut när man går. Ersättningen är 430 kronor i timmen oavsett vilken sorts insats det handlar om.
Visa merVisa mindre