Nu har det satts en prislapp på Vällingby centrum. Foto: Mikael Andersson

Prislappen för Vällingby C: Två miljarder

Nu har det satts ett värde på Vällingby centrum. Det framkom igår när en utredning om försäljningen tog upp på Svenska bostäders styrelsemöte – och prislappen landade på 2 miljarder kronor.

  • Publicerad 09:55, 6 dec 2019

Under året har den planerade försäljningen av Vällingby centrum varit ämne för het debatt. Idag ägs centrumet av kommunala Svenska bostäder, men den politiska majoritetens förslag är att det istället ska säljas till en privat aktör och att fokus för det kommunala bolaget istället ska ligga på stadens kärnverksamheter.

I slutet av november klubbades försäljningen igenom av kommunfullmäktige i Stockholm, efter intensiv ordväxling.

– Vi tror att en långsiktig och seriös, privat aktör bättre kan utveckla det här centrumet, sa Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd under budgetförhandlingen.

Oppositionen var av annan åsikt, och motsatte sig försäljningen.

– Vi har sett alltför tydligt vad som händer i stadsdelar där centrum säljs ut, som i Rågsved, där fastighetsägare struntar i att ta samhällsansvar, sa Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Riskfyllt att driva centrum

I går togs ännu ett steg närmare en försäljning. Då presenterades den utredning som beställdes 2018, som skulle titta närmare på en förutsättningar och konsekvenser av en försäljning av centrumet.

Utredningen, som omfattar fyra sidor, pekar på att det blivit allt mer riskfyllt att driva köpcentrum, mot bakgrund av att allt mer handel flyttats över till nätet. En kompetent och aktiv ägare skulle därför vara mer lämplig att driva centrumet, står det.

Att hitta en långsiktig och seriös köpare är viktigt, svarar fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M), när vi frågar honom om utredningen är vad han förväntade sig.

– Den här utredningen lägger grunden för processen framåt. Vissa förutsättningar ska bostadsbolaget nu utreda närmare, så vi är fortfarande i ett tidigt skede, skriver han i ett mejl till StockholmDirekt.

En oro som lyfts kring försäljningen är att den skulle kunna leda till höjda hyror som kan göra det svårt för småföretagare, men eventuella hyreshöjningar behandlas inte i rapporten.

Namninsamling ska stoppa Vällingbyaffären

Sammanlagt värde

En extern part har tittat på det sammanlagda marknadsvärdet av centrumet, och uppskattar det till 2,05 miljarder kronor.

– Utredningen fastställer det bokförda värdet på Vällingby centrum. Det inkluderar alla investeringar, men inte allt löpande underhåll som gjorts. Sen återstår ju att se hur stort intresset från köpare är, och vad marknadsvärdet faktiskt blir, skriver Dennis Wedin.

Känns det som rimlig summa mot att centrum rustades upp för tre miljarder kronor mellan 2003 och 2009? 

– Den siffran inkluderar även underhållet, som under den perioden låg på över 100 miljoner kronor per år. Detta tydliggör just att det är en löpande kostnad och ekonomisk risk för Stockholms stad att äga ett kommersiellt centrum som Vällingby centrum. Efter en försäljning kan bostadsbolaget istället prioritera arbetet med att bygga och förvalta hyresrätter.

I utredningen noteras också att centrumet spelar en viktig roll för boende i området, och Kulturhuset Stadsteatern, Kulturskolan och biblioteket nämns. Därför kommer Svenska bostäder, innan en försäljning, se över hur de verksamheterna kan säkras långsiktigt vid ett ägarbyte.

Nästa steg i processen är nu för Svenska bostäder att ta fram en försäljningsstrategi och snarast anlita en transaktionsrådgivare.

Klart: Staden säljer Vällingby centrum