Behålls. Den befintliga storleken på byggnaden mot Bällstaviken behålls. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed

Pripps gamla silos kan bli bostäder

Planerna för att omvandla Ulvsunda industriområde till ett levande område fortsätter. Bland annat ska en aktivitetspark byggas och de gamla silosen vid vattnet blir till bostäder.

  • Publicerad 11:38, 21 jan 2020

Som vi tidigare berättat har stadsbyggnadskontoret stora planer för Ulvsunda industriområde. Stora delar av Pripps bryggeris gamla lokaler ska bevaras med tanke på deras kulturhistoriska värde. Bland annat ska de två silosen vid vattnet i stället utnyttjas som lägenheter.

– Det har blivit vanligare på senare tid att man omvandlar silos till bostäder. Bällstaviken har ett stort välexponerat vattenrum och jag tror att projektet kommer förändra ganska mycket av identiteten i området, säger Tua Sandberg på stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: Här planeras en ny stadsdel i Bromma

Omvandlas.Lägenheter byggs i silorna, och framför dessa ska flytbryggor anläggas. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed

Aktivitet. En strandpark längs med Bällstaviken ska få flanörer att picknicka eller sola sig på gräset. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed

Föroreningar i marken

Samtidigt har år av industriverksamhet lett till att marken förorenats. Flera miljöanalyser och prover har tagits, och hur omfattande saneringen blir återstår att se. Men Tua Sandberg menar att en omvandling från industriområde till bostadsområde innebär att marken och vattnet blir renare på sikt.

– Det aktuella planområdets provtagningar hittills visar dock inte på särskilt höga nivåer, men frågan behöver naturligtvis studeras vidare, liksom möjliga saneringsåtgärder, säger hon.

Även en aktivitetspark ska byggas på de befintliga parkeringsplatserna, med plats för fotbollsplaner och möjlighet att spela basket, åka skateboard och dansscener.

LÄS ÄVEN: Riv industrierna i Ulvsunda och skapa "Bromma sjöstad"

Tio års byggtid

I höstas var detaljplanen ute på samråd, och under början av året ska synpunkter från remissinstanser och boende i området sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Dock beräknas hela detaljplanearbetet vara klart först under mitten av 2022. Själva bygget beräknas ta cirka tio år.

Rörelse. En aktivitetspark ska anläggas mellan byggnaderna, med plats för både fotboll, basket och öppna ytor att hänga på. Foto: Illustration: Nyréns

Nya gator. Vid tvärbanestationen Norra Ulvsunda ska en befintlig verkstad rivas för att ge plats åt en ny gata över spåret. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed

Det här är projektet

Cirka 450 bostäder planeras i den västra delen av området.

Förutom bostäder ska tre hotell och nio kvarter med kontor planeras byggas närmast flygplatsen. Det finns en tanke att vissa sedan ska omvandlas till bostäder när flygplatsen försvinner.

Längs Bällstaviken planeras en strandpark med flytbryggor och eventuellt bastu.

Visa merVisa mindre