JO-kritik. Österåkers kommun måste bli bättre på LSS anser JO. Foto: Åsa Sommarström

Prickas av JO – saknar kunskap

En kvinna bad om hjälp enligt LSS, men blev missnöjd med kommunens handläggare. Då valde kommunen att tolka det som att hon inte ville ha någon hjälp. Nu får Österåker kritik av JO.

  • Publicerad 17:38, 30 maj 2022

Jag förutsätter att nämnden vidtar åtgärder, som exempelvis utbildningsinsatser

Kvinnan i Österåker skulle genomgå en operation och behövde hjälp med korttidsvistelse för sin dotter, enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Men då kommunen skulle utreda ärendet skickade kvinnan ett sms till kommunens handläggare: ”Se oss som avslutade, vi kan inte ha dig som handlägg­are. Kontakta mig inte mer på ngt sätt”.

Såg ärendet som avslutat

Handläggaren och dennes chef valde då att tolka meddelandet som att kvinnan inte längre ville ha någon hjälp och avslutade ärendet.

Nu har Justitieombudsmannen, JO, utrett fallet efter att kvinnan anmält kommunen.

Enligt JO gav kvinnans sms snarare ”uttryck för ett missnöje och att hon ville byta handläggare i ärendet”.

Kommunen borde därför, enligt sin allmänna service­skyldighet, ha kontaktat henne för att höra vad hon ville, innan man fattade sitt beslut – och informerat om hur man överklagar, anser JO.

”Otillräckliga kunskaper”

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun håller däremot fast vid sin tolkning att kvinnan inte vill ha hjälp då det, enligt kommunen, ”uttryckts tydligt i sms:et”.

”Nämnden förtjänar kritik för de brister som jag har pekat på”, skriver JO i sitt beslut.

”Utredningen i det här ärendet tyder på att tjänste­män inom socialförvaltningen inte har tillräckliga kunskaper om hur ärenden enligt LSS ska handläggas. Jag förutsätter att nämnden vidtar åtgärder, som exempelvis utbildningsinsatser om förvaltningslagens bestämmelser, för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen”.