Hårt ansatt. På Koppargårdens äldreboende har flera drabbats av covid-19 senaste tiden. Äldreboendets korttidsvårdsavdelning har stängts av för att enbart behandla äldre sjuka i covid-19. Eva Frykler, avdelningschef för äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby, hävdar dock att man kan säkerställa äldreomsorgen.

Pressat personalläge i Hässelby-Vällingby

Såväl äldreomsorgs- som fritidspersonalen i Hässelby-Vällingby pressas hårt av pandemin. Uppemot 30 procent av äldrepersonalen har varit hemma sjuka sista tiden och samtliga aktivitetscentrum för äldre har hållit stängt.

  • Publicerad 10:40, 14 jan 2022

Personal inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby frigörs just nu och flyttas runt, enligt Eva Frykler, avdelningschef för äldreomsorgen.

– Det är stor smittspridning i hela samhället. Det känner vi av, säger hon.

Semestrar har dragits in och frisk personal har beordrats arbeta övertid.

Korttidsboende stängs

På äldreboendet Koppargården i Råcksta, med 145 lägenheter, har ett korttidsboende med åtta platser stängts. Det måste nu användas som ett rent korttidsboende för äldre med covid-19.

Nya fall av corona på Koppargårdens äldreboende

– Det finns andra korttidsenheter inom staden man kan placeras på om om man behöver icke pandemi-relaterad korttidsvård, säger Eva Frykler.

Kan ni säkerställa en acceptabel äldreomsorg i dagsläget?

– Ja, det kan vi.

Fritidsverksamhet påverkad

Även inom fritidsgårdsverksamheten i västerort är läget ansträngt. Halva personalstyrkan är borta och lokaler tvingas hållas stängda. Här ligger även vanlig förkylning, influensa, maginfluensa och långtidssjukfrånvaro bakom situationen.

– Runt hälften av våra 16 medarbetare har hållit sig hemma sista tiden. Men vi försöker hålla minst två av våra tre fritidsgårdar öppna och minst två, tre av parklekarna. Vi hänvisar till de öppna fritidsgårdar och parklekar där man kan ta del av aktiviteter, säger Aida Rizvic, avdelningschef på barn- och ungdomsenheten i Hässelby-Vällingby.

Under 2021 var man inte i närheten av de sjukfrånvarosiffror de ser just nu, berättar hon.

– Men jag utgår ifrån att vi snart bör vara igång som vanligt. Det är i alla fall min förhoppning.

Smittspridningen den högsta hittills i stadsdelen

Smittspridningen i Hässelby-Vällingby är nu den högsta hittills under pandemin.

990 bekräftade fall av covid-19 rapporterades under vecka 1.

Cirka 76 000 invånare bor i Hässelby-Vällingby.

Källa: Folkhälsomyndigheten och SCB

Visa merVisa mindre