Transporterna av drivmedel till macken hamnar för nära bebyggelse när Älta byggs ut Foto: Mostphotos

Preem-macken i Älta kan läggas ned

Preem-macken i Älta kan komma att läggas ned. När Älta byggs ut kommer det inte längre att gå att transportera farligt gods i form av drivmedel till bensinstationen.

  • Publicerad 08:03, 31 okt 2018

Det är länsstyrelsen som ställer krav på att bebyggelse ska ligga på ett visst avstånd från trafikleder där det transporteras farligt gods.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att föreslå kommunfullmäktige att köpa bensinmacken. Preem får som byte möjlighet att köpa den kommunägda fastigheten vid Saltsjöbadsleden där Preem också har en bensinstation.

Affären skulle ge kommunen ett netto på 5,7 miljoner kronor.

Preem föreslås få fortsätta att bedriva bensinmacken i Älta till dess att inflyttning sker i de nya stadskvarteren i Älta centrum.

Kommunfullmäktige ska närmast besluta om förslaget.