Visionsbild. Detaljplanen för Prästviken har över­klagats av flera. Foto: illustration: Krook & Tjäder

Prästviken blir fråga för domstol

Detaljplanen för Prästviken, som skulle möjliggöra för över 500 nya bostäder intill Botkyrka kyrka, har överklagats av både Naturskyddsföreningen och boende i området

  • Publicerad 05:15, 15 aug 2022

De hänvisar till bland annat att detaljplanen skulle innebära ”påtaglig skada på kulturminnesvårdens riksintressen”.

Den ideella föreningen Den Goda Jorden har också överklagat kommunens beslut, och menar att det saknas en ”lokaliseringsutredning”, vilken krävs när jordbruksmark föreslås komma till annan användning.