TRÅNGT. Socialdemokraterna vill ha åtgärder för att förbättra trafikflödet på Frösundaleden. Foto: Leif Oldenburg

Potthålsgaranti och billig besöksparkering

Billigare besöksparkering när Solnaborna får gäster, dyrare arbetsplatsparkering – och en särskild potthålsgaranti. Det är några av punkterna i Socialdemokraternas förslag till trafiksatsningar i Solna under 2020.

  • Publicerad 13:09, 24 okt 2019

Det är fortfarande en månad kvar innan det är dags för den stora budgetdebatten i Solna stadshus. Men redan nu droppar buden tätt – både från opposition och det blågröna styret.

I sin skuggbudget listar Socialdemokraterna flera trafiksatsningar.

– Dagens styre har kapitulerat för trafikutmaningarna och satsar all kraft på att dra in mer i parkeringsavgifter, men vidtar inga åtgärder för att minska den ökade trafiken in till Solna eller förbättra förutsättningar för den, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Därför föreslår Socialdemokraterna att Frösundaleden ska ses över för att öka flödet med fler filer för att svänga. Dessutom vill partiet ha kollektivtrafikfält under rusningstid.

Parkeringsavgifterna för arbetsplatsparkering bör höjas för att göra det svårare att ta bilen till jobbet, anser S som också vill införa förmånligare besöksparkering för Solnaborna. Den som har boendeparkering och får gäster ska kunna köpa en särskild besöksparkering för 50 kronor per dygn. Maximalt tio besöksbiljetter per år.

Socialdemokraterna vill även införa en potthålsgaranti – inrapporterade gropar ska åtgärdas inom två veckor.

Förbättrade gång- och cykelvägar och snabbare investeringar i laddstolpar ingår också i den socialdemokratiska skuggbudgeten.