Guppigt värre. Stormbyvägen är en av gatorna i Spånga med flera potthål. Nu är en ändring på gång. Foto: Anders Gustafsson

Potthål i Spånga på priolistan

Är potthålens tid förbi? Nja, åtminstone kan flera vältrafikerade gator i Spånga få ny beläggning.

  • Publicerad 17:00, 9 jun 2021

Trafiknämnden väntades förra veckan besluta om att avsätta 35 miljoner kronor för gator på elva olika platser i staden som är särskilt utsatta för potthål, spårbildning, sprickor och annat som försvårar för trafiken.

I Spånga handlar det om en sträcka av Bergslagsvägen, Stormbyvägen och flera gator i Lunda industriområde.

Trafikfkontoret föreslår att Bergslagsvägen får ny asfalt på sträckan mellan Avestagatan och Sörgårdsvägen. Körbanan är i dag i dåligt skick med ojämnheter, spårbildning och hål. Vägsträckan behöver ständigt åtgärdas för att minska risken för olyckor.

Kan få ny beläggning

Stormbyvägen i Spånga industriområde är på förslag att få ny beläggning på hela sträckan. Gatan har flera potthåll, sprickbildningar och sättningar.

I Lunda industrområde kan fem gator få helt ny beläggning: Domnarvsgatan, Fagerstagatan, Finspångsgatan vändplan, Gunnebogatan, samt Högforsgränd.

Trafiknämnden väntades ta beslut om gatorna på sammanträdet 27 maj.

Gatupengar på g

Trafikleder och gator i industriområden prirotieras i årets gatuupprustning.

I industriområdena har flertalet gator potthål och gamla lagningar.

Trafiklederna belastas av tung trafik och kräver löpande underhåll för att inte olyckor ska hända.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre