Lång kö. Det finns inga planer på att avveckla postcovid.mottagningen vid Huddinge sjukhus. Här är kön fortfarande lång. Foto: Mostphotos

Postcovid-mottagningar stänger – men i Stockholm är det kö

Allt färre söker vård vid postcovid-mottagningarna, och flera stänger nu. Men inte den på Karolinska i Huddinge. Där står 400 patienter i kö och det är sex månaders väntetid för att få hjälp.

  • Publicerad 14:46, 13 aug 2022

Allt färre patienter söker nu vård vid de särskilda mottagningar för postcovid som öppnat i flera regioner, enligt en enkät som Sveriges radio gjort.

Vid sju av de totalt tolv mottagningar i landet minskar antalet remisser, och tre av mottagningarna stänger nu.

Men inte den som finns på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Tvärt om, trycket är högt på mottagningen, som öppnade för drygt ett år sedan och då ersatte den som tidigare fanns i Solna. Omkring 600 patienter har tagits emot sedan dess.

500 postcovid-patienter drabbades när mottagning flyttade

– Vi har fortsatt en lång kö, med cirka 400 patienter på väntelista. Det är uppemot sex månaders väntetid, uppger Anneli Sandqvist Wiklund, tillförordnad verksamhetschef, i ett mejl.

Färre remisser

Antalet remisser till mottagningen har dock minskat något under våren, men det finns inga planer på förändringar i verksamheten, enligt henne.

Minskningen skulle kunna bero på vaccinet. Studier visar att vaccinering tycks ge visst skydd för risken att utveckla långvariga besvär, uppger specialistläkare Per Julin, men "vi ser dock många patienter som drabbats av långvariga besvär trots vaccinering" skriver han i ett mejl.

Det är patienter som inte blivit friska efter tre månader som kan remitteras till postcovidmottagningen i Huddinge. Där utreds de av team med flera specialister inblandade.

Många symtom

Vanliga symtom är andfåddhet, hjärtklappning, trötthet, koncentrations- och arbetsminnessvårigheter och feber.

Förlust av lukt och smak, magbesvär, synstörningar, hudutslag och psykiatriska besvär, särskilt efter svår covid-infektion med intensivvård, förekommer också.

Enligt en studie gjord i Nederländerna har 12,7 procent av dem som drabbats av covid-19 kvarstående symtom tre till fem månader efter insjuknandet, rapporterar SVD.

Emma fick covid-19 i mars 2020 – och är ännu inte frisk

Så får den som drabbas av postcovid vård

Vårdcentralen och/eller primärvårdsrehabär första instans.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för patienter med symtom i tre månader eller mer, utan förbättring, som behöver multidisciplinär utredning, där flera specialister ingår.

Danderyds sjukhus för svåra kognitionsproblem och extrem trötthet.

Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus för Posturalt Ortostatiskt Takykardisyndrom, POTS. Symtom är hjärtklappning, yrsel, obehag när man reser sig till stående från sittande eller liggande.

Akuten vid bröstsmärtor med risk för allvarlig hjärtpåverkan, eller blodpropp i lungorna.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre