NÖJD. Belysning längs stråket är efterlängtat säger Jan Erixon och hunden Kerstin. Foto: Per Brandt

Populärt gångstråk i Kristineberg ska bli tryggare

Ljusare, bredare – och tryggare. Nu ska stadsdelen rusta det populära gångstråket i Kristineberg.

  • Publicerad 09:52, 17 feb 2021

Nedanför Love Almqvists väg löper ett välanvänt gångstråk, men skicket är inte det bästa och framförallt finns det inte någon belysning att tala om. Det gör stråket otryggt enligt stadsdelen.

Och varde ljus. Nu ska det fixas.

Ny belysning ska sättas upp. Men även nya soffor och träd. Dessutom ska växtligheten gallras, vilket ska höja nyttan och trygghetskänslan. Dessutom ska stråket breddas så att det kan snöröjas, vilket stadsdelen hoppas ska göra att stråket kan användas året om.

Stadsdelen har sökt, och fått, 700 000 kronor från Stadshusets centrala trygghetskassa som nu ska plöjas ner i Kristineberg.

– Vi och trafikkontoret som har hand om belysningen, har fått in en hel del synpunkter om det här stråket de senaste åren. Och vi håller med om att det behövs en uppgradering här. Det är ett välanvänt park- och kommunikationsstråk, säger My Peensalu vid parkmiljöavdelningen på Kungsholmen.

RUSTAS. Belysning är den stora åtgärden, men även underlaget ska fixas för att kunna snöröjas i framtiden. Foto: Per Brandt

POSITIV. Ing-Marie Berg tycker det låter lysande med mer belysning. Foto: Per Brandt

– Vi ska bredda stråket med försiktighet. Det är många värdefulla träd där som gör själva platsen till vad den är. Ekarna som finns där är jätteviktiga, säger hon.

Planen är arbetet ska vara klart till hösten.

Bland Kristinebergsborna mottas nyheten med glatt humör.

– Det är väldigt efterlängtat. Det blir kolsvart här. Och när de kör för att tömma soptunnorna så blir det väldigt lerigt så man får gå ute på gräsmattan, säger Jan Erixon som går längs stråket ofta med hunden Kerstin.

Han får medhåll av Ing-Marie Bergh.

– Det låter jättebra. Jag har inte bott här mer än ett år och går inte här så sent men det här hänt, säger hon.