Populär. Skaterampen är byggd utan bygglov men är omtyckt bland skejtare. På bild är Malin Blom. Foto: David Östlund

Populär skejtramp i Bromma ska rivas

Den populära skejtrampen under Tranebergsbron har byggts utan giltigt bygglov. Nu vill Bromma stadsdel riva den, men Stockholms skejtcommunity protesterar.

  • Publicerad 10:47, 13 mar 2020

Sedan flera år tillbaka har skejtrampen under Tranebergsbron varit ett tillhåll för många som gillar att åka bräda.

– Den här skejtrampen har ett fantastiskt läge och är helt unikt i sitt slag, den är värd att skydda. Vi är många som åker dit om det regnar eftersom bron skyddar, säger Anna Östlund från Högdalens Skateboardförening.

Men det är inte staden som har anlagt rampen, och nu vill man ta bort den. Till privatpersoner som har kontaktat stadsdelen har stadsmiljögruppen i Bromma svarat följande:

"Skatebanan under Tranebergsbron är en olovligen uppförd byggnation på stadens mark. Stadsdelsförvaltningen har sökt ansvarig för denna byggnation utan resultat. Då ingen ansvarig har givit sig till känna eller gjort anspråk på anläggningen har ingen delgivning kunnat ske. Därför har nu Bromma stadsdelsförvaltning beslutat om rivning av skatebanan."

Bidrar till trygghet i området

Enligt Anna Östlund vore ett rivande av rampen ett dåligt beslut, då hon menar att den tillför liv och rörelse i området med både vuxna och barn som kommer dit. Hon vill inte uttala sig om vem som byggt rampen, men säger att det rör sig om ett 100-tal ideella personer, och att den till stora delar är finansierad av crowdfunding.

– Vi vet allihopa att den står där utan bygglov, men den är bra och hela Västerort har haft svårt att få igenom skejtplatser. Det skapar en trygghet på platsen, säger hon.

I helgen ska föreningen skriva ett gemensamt brev till Bromma stadsdelsnämnd för att uppmärksamma att ett helt skejtcommunity vill bevara rampen.

– Vi erbjuder att vara en samtalspartner innan man faktiskt river den här parken och att man ska förstå vad det är man tar bort, att det är en idrottsanläggning som har stort värde för både barn, ungdomar och vuxna.

BrommaDirekt söker stadsdelsförvaltningen.

Rivs. Skateboardrampen under Tranebergsbron ska rivas. Foto: David Östlund