Rickard Gunnarsson puttar på gungan så att sonen Hugo får ordentlig fart. Intill tar kompisen Gustav det lugnt en stund, med mamma Lisa Spetz. Båda familjerna är ofta här och leker. Foto: Sacharias Källdén

Populär lekpark i fara när 150 bostäder planeras i Mälarhöjden

Kastanjeparken är något av en träffpunkt i Mälarhöjden, för både barn, skolklasser, förskolor och familjer. Nu hotas parken, när upp till 150 bostäder planeras.

  • Publicerad 06:40, 14 maj 2021

Vårt krav är att man tar hänsyn till barnens behov.

Det är ofta fullt med barn i Kastanjeparken. På vardagar leker barn från från flera olika förskolor här och dagmammor kommer hit med sina grupper. Efter skolan kommer de lite äldre barnen och på helgerna träffas familjer för att leka, grilla och umgås. Även skolklasser brukar samlas här, både på skoltid och på fritiden.

– Den här parken är jätteviktig för oss som bor i området. Det är vår samlingsplats. Det gäller inte minst de som bor i flerfamiljshusen här, eftersom husen saknar gårdar, säger Lisa Spetz.

Mitt i träffar henne och några andra föräldrar i Kastanjeparken en vardagseftermiddag i början av maj. De är dubbelt engagerade i parken. Deras barn är inte bara här på fritiden utan går också i Bellmanskällans Montessoriförskola som ligger alldeles intill. Förskolan saknar egen gård, så Kastanjeparken är central för verksamheten.

Aurora Ericsson gillar att klättra i Kastanjeparken, både när hon går i Bellmanskällans Montessoriförskola och när hon är här med sina föräldrar. Foto: Sacharias Källdén

Gungar och klättrar

Oron är därför stor både bland förskolepersonalen och föräldrar för vad som ska hända med Kastanjeparken när upp till 150 bostäder planeras. Enligt planerna ska husen ligga längs de vägar som omger parken – Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen – och ta stora delar av parken i anspråk.

– Frågan är var barnen ska vara då? Det är ju hit vi tar dem varje dag, så att de får gunga, klättra, leka och röra på sig. Andra parker ligger för långt bort för oss, säger förskolepedagogen Veronica Greus Nilsson.

Hon och hennes kolleger är också oroliga för skogsslänten bakom parken, som leder ner till Mälaren. De tar ofta barnen dit för att lära dem om naturen och allemansrätten. Nu är de bekymrade över att delar av skogen kan komma att fällas.

Nedanför Kastanjeparken går en stig ner mot skogsslänten som vetter mot Mälaren. Här lär sig förskolebarnen mycket om naturen. Foto: Sacharias Källdén

Fler byggprojekt i området

De påminner också om att fler byggprojekt är på gång i närheten.

– Det planeras 560 bostäder längs Selmedalsvägen, bara 500 meter härifrån, och det blir också många nya bostäder i Axelsberg och Henriksberg. Det gör att behovet av parken och grönskan här blir ännu större, säger Annika Ericsson.

Byggplanerna i och runt Kastanjeparken offentliggjordes i ett start-pm i höstas. Där planerar byggherren Primula Byggnads AB att ersätta dagens park med ett långsmalt park- och lekstråk som ska löpa mellan bostäderna och genom skogen.

Projektet ses över

Föräldrarna tycker att stråket ser alldeles för litet ut och får medhåll av stadsbyggnadskontoret.

– Ett start-pm ger generella riktlinjer som sedan kan arbetas om. Det håller vi på att göra nu. Parkdelarna i projektet ser till exempel för trånga ut, så vi tittar på om vi kan ändra fördelningen mellan park- och stadsmiljö. Vi är medvetna om att parken är viktig för barnen i området, säger Jesper Fornander.

Staden ska också göra en barnkonsekvensanalys och en naturvärdesinventering, som kan påverka projektet. Redan nu har antalet bostäder bantats. I start-pm:et var gränsen 200. Nu är gränsen 150 bostäder. Enligt Jesper Fornander kan det bli färre än så, men vad det innebär för parken är inte klart.

Han konstaterar att det blir allt svårare att hitta platser att bygga på, samtidigt som stadens mål är att skapa 140 000 nya bostäder i Stockholm, mellan 2010 och 2030.

– De flesta platser som finns kvar att bygga på är grönyta eller vetter mot grönyta eller historiskt värdefull mark. Det är en svår utmaning, eftersom det behövs stora mängder nya bostäder när befolkningen växer, säger Jesper Fornander.

Förskolepedagogen Veronica Greus Nilsson pratar om oron för parken med Lisa Spetz och Annika Ericsson, som gungar sina barm. Foto: Sacharias Källdén

Startade namninsamling

Föräldrarna är beredda att kämpa och har startat namninsamlingen Rädda Kastanjeparken på nätet. På några dagar har den fått nära 800 underskrifter.

– Vårt krav är att man tar hänsyn till barnens behov, säger Lisa Spetz.

Kompisarna Gustav och Vince ser till att få hög fart när de gungar ihop. Foto: Sacharias Källdén

Planprocessen är ett pilotprojekt

Upp till 150 nya bostäder planeras längs Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen, både bostadsrätter och hyresrätter.

Byggherren Primula Byggnads AB vill också skapa ett nytt torg, i korsningen där dessa två vägar möter Klubbacken. Tanken är att skapa ett närcentrum.

En ny detaljplan arbetas just nu fram. Den ska ut på samråd, hösten 2021 eller i början av 2022.

Detaljplanen tas fram genom ett pilotprojekt som innebär att byggherren gör så mycket som möjligt av detaljplanearbetet själv, dock utan att stadens myndighetsutövande påverkas. Projektet dokumenteras och ska sedan utvärderas.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre