REGLERAS. Nu ska användningen av pergolan i Hornsberg styras upp. Foto: Per Brandt

Populär dansplats vid Hornsberg ska få nya regler efter klagomål

Det dansas och spelas för hög musik vid Hornsbergs strands pergola, enligt några grannar. Nu ska stadsdelen sätta upp regler för användningen.

  • Publicerad 19:00, 1 dec 2020

Dans- och nattklubbsliknande verksamhet, dagligen från mitten av april till mitten av september och till sena kvällar. Med hög monoton musik från stora högtalare som tar sig in i bostäderna och stör. Så beskriver några boende situationen kring pergolan vid Hornsbergs strand.

Nya åtgärder ska minska stöket vid Hornsberg

De har därför skickat in ett medborgarförslag om att glasa in hela pergolan, eller rotundan som den också kallas i förslaget, samt att fixa fler sittplatser så det inte kan dansas på lika stor yta och så fler kan nyttja platsen enligt förslagsställarna.

Även ytterligare ett medborgarförslag från flera boende kring pergolan har skickats in där det också föreslås att ytan minskas.

Förslag: Inglasning mot hög musik

Nu kommer stadsdelsförvaltningen med sitt svar på det första medborgarförslaget.

Tjänstemännen är ”bekymrade” över att boende i området upplever ”otrygghet och störningar” i vågorna av det höga besökstrycket. Samtidigt som de anser att det är positivt att Hornbergs strand har blivit en attraktiv plats.

Men någon inglasning av hela pergolan, eller ommöblering för att minska dansandet blir det inte.

Däremot ska det sättas upp en skylt med ”trivselregler” vid pergolan, den ska sitta på plats till näst vår/sommarsäsong. Enligt Theresé Rosén, parkmiljöchef på stadsdelsförvaltningen är tanken med reglerna att ”minska eventuella angelägenheter” för boende i närheten.

– Hur den kommer att utformas i detalj får vi återkomma till. Det kommer troligen handla om till exempel tider”, skriver hon i ett mejlsvar och fortsätter:

– Vi kommer inte genomföra någon medborgardialog för den exakta utformningen av texten, men tar in de synpunkter vi redan fått via synpunkter och medborgarförslag.

Förslaget klubbades igenom på senaste stadsdelsnämnden.