Stranden. Lövstabadet måste flyttas när värmeverket byter adress från Hässelby strand till Lövsta. Foto: Stockholms stad

Populär badplats försvinner i västra Stockholm

Planen för placeringen av piren vid det nya värmeverket i Lövsta har spruckit. Det gör att både Lövstabadet och båtklubbarna måste flytta.

  • Publicerad 15:36, 14 dec 2018

När Lövstas nya värmeverk ska byggas var tanken att piren och transportbanden fram till värmeverket skulle placeras vid deponierna (se faktaruta), alltså de gröna kullarna vid Lövsta. Men nu har det visat sig att de sprängstensvallar som håller inne innehållet i deponierna inte är tillräckligt stabila.

– Den är för instabil och därför är man dels orolig för att innehållet i deponierna ska läcka ut, dels att vallen helt enkelt ska rasa ut i Mälaren, säger Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret.

Nu har man hittat en annan lösning för piren. Men den innebär att Lövstabadet, Lövsta båtsällskap och Kyrkamns Varvsförening måste flytta.

– Vi hoppas att vi ska hitta nya platser i området för både Lövstabadet och båtklubbarna. Men det är för tidigt att säga var det skulle kunna bli, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Ett steg närmare flytt av Hässelbyverket

Tittar på annan mark

I början av nästa år ska det tillsättas en grupp där exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm Exergi ska ingå, med uppgiften att hitta nya platser för båtklubbarna och badet.

– Stockholm Exergi har sagt att de står för kostnaderna som kommer av att flytta badet och båtklubbarna. De kan också titta på annan mark, till exempel privatägd, sin egen mark eller i andra kommuner, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Men man kan ju inte ersätta ett bad i Hässelby med ett bad i en annan stadsdel eller kommun?

– Nej, det går ju inte. Och jag förstår också båtklubbarna som vill vara kvar i Lövsta.

I april är tanken att detaljplanen ska ut på samråd och stadens förhoppning är att den ska kunna antas 2020. I samma veva hoppas även Stockholm Exergi att de får miljötillstånd för projektet.

I så fall skulle det nya värmeverket kunna stå klart 2023.

Samtidigt planeras det ju för att göra Kyrkhamn till naturreservat, påverkas det av detta?

– När planerna för naturreservatet var ute på samråd 2014 så ingick deponierna och båtklubbarna i naturreservatet. Så därför måste den planen ändras. Jag tror att detaljplanen för värmeverket måste vara på plats innan man kan börja titta på att göra Kyrkhamn till naturreservat så att de projekten inte krockar med varandra.

Planen: Här kan Hässelbys nya värmeverk hamna

Värmeverket flyttar från Hässelby strand till Lövsta. Det innebär nu att Lövstabadet måste flyttas. Foto: Ylva Bergman

Deponierna är gamla sopor

Tidigare fanns det en vik där deponierna i Lövsta ligger idag. Man forslade dit sopor från stan med tåg. När man insåg att det inte var hållbart kapslades soporna in och en sprängstensvall byggdes för att hålla innehållet på plats i deponierna.

Bostäder planeras vid nuvarande Hässelby värmeverk

Anledningen till att man behöver bygga ett nytt värmeverk är att lokalerna är för gamla i nuvarande Hässelby värmeverk i Hässelby strand.

Istället vill man bygga bostäder på platsen i Hässelby strand. Detaljplanearbetet för det pågår nu.

Det nya värmeverket i Lövsta planeras stå klart 2023, anledningen till det är att man vill stänga ner kolkraftverket i Värtan 2022.

Planen är att både det nya och det gamla värmeverken i Hässelby ska gå parallellt i ett till två år innan det i Hässelby strand stängs ner.

Visa merVisa mindre