TRAFIKLÖSNING. Moderaterna och Tullingpartiet vill att Botkyrka kommun agerar för att lösa trafiksituationen på Hågelbyleden Foto: arkivfoto: Johannes Liljeson

Politiskt oenighet om Hågelbyleden

Trafiksituationen på Hågelbyleden beskrivs som ohållbar. Trots det är det inget som händer, menar oppositionen. Stämmer inte alls, frågan är högprioriterad, svarar Socialdemokraterna.

  • Publicerad 11:27, 9 jun 2020

BotkyrkaDirekt har under våren skrivit om ett förslag på att bredda Hågelbyleden för att på så sätt komma till bukt med kösituationen längs den viktiga genomfartsleden som binder ihop Botkyrkas norra och södra delar.

Moderaterna och Tullingepartiet är nu upprörda över att inget händer och menar att Socialdemokraterna säger nej till att minska bilköerna på Hågelbyleden. Enligt dem borde Botkyrka kommun själv ta initiativet och driva på att förslaget om en breddning av vägen tas med i Trafikverket pågående utredning för Förbifart Hågelby.

– Det är förvånansvärt att majoriteten ignorerar den aktuella situationen om de långa bilköerna på Hågelbyleden som Botkyrkaborna dagligen plågas av. Nu finns det en möjlighet att göra något åt problemet under den närmaste framtiden men majoriteten vill fördröja detta. Varför inte pröva förslaget då Trafikverket är redo att utreda det?, säger Boban Pejcic (M), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun i ett pressmeddelande.

Snackar med Trafikverket

Det här stämmer inte alls, menar Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

– Våra trafikingenjörer har hela tiden en pågående dialog med Trafikverket. Hågelbyleden och Huddingevägen är oerhört viktiga och därmed också prioriterade. Jag välkomnar alla typer av lösningar av problemen på Hågelbyleden. Men det här är en statlig väg och det är inte vi som har ansvar för det. Och bara för att man breddar leden behöver det inte betyda att köerna försvinner, säger han och menar att Botkyrka kommun gör vad de kan för att få till en förändring.

Det kommunen, enligt Melki, behöver göra är att se till att Hågelbyleden finns med i den aktuella åtgärdsplanen, där det bland annat planeras att dra om Hågelbyleden sydväst om Eriksberg med en ny trafikplats med på- och avfarter till E4/E20 vid Botkyrka kyrka.

– Det är trafikverket som har till uppgift att lösa sakfrågan. Vår uppgift är att trycka på för att det blir en förändring. Och det gör vi, säger Gabriel Melki.