I dag är högsta tillåtna hastighet 70 km/h på två sträckor på leden genom Tyresö. Foto: Sacharias Källdén

Politiskt ja till sänkt hastighet

En oenig kommunstyrelse har röstat igenom en hastighetsförändring på Gudöbroleden. Beslutet går emot Trafikverkets rekommendation.

  • Publicerad 08:33, 26 nov 2020

En maxhastighet på 50 km/h på hela Gudöbroledens sträcka genom Tyresö. Det röstade kommunstyrelsen för vid senaste mötet.

I dag är det 50 km/h på vissa sträckor och 70 km/h på andra.

Förslaget kommer från början från Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

– Det finns många vinster med att ha en jämn hastighet över hela sträckan. Vi får ner bullret och vi tror också att det till exempel ökar trafiksäkerheten och minskar utsläppen, säger hon.

Frågan splittrar politikerna

Med sänkt hastighet hoppas hon att fler ska välja bort Gudöbroleden som genomfartsled.

Hon lyfter också fram att bussarna genom sänkningen får företräde längs med hela sträckan.

Frågan splittrade partierna i kommunstyrelsen. M, C, KD och DS reserverade sig. De lyfter alla i sina reservationer upp Trafikverkets yttrande.

Myndigheten avstryker sänkningen och skriver bland annat: ”att sänka högsta tillåtna hastighet från 70 km/tim till 50 km/tim på en så pass lång sträcka där inga anslutningar finns och vägen är bred och av god standard, bedöms komma upplevas som omotiverat av fordonsförare med låg efterlevnad som följd”.

Kommunen får ta beslut

Marie Åkesdotter tycker att resonemanget haltar.

– Vi har 50 kilometer som högsta hastighet i kommunen i övrigt, förutom på motorvägen, och det är rimligt att ha den gränsen genom tätbebyggt område som vid Gudöbroleden.

Gudöbroleden är en statlig väg men eftersom vägen går genom tätbebyggt område har kommunen rätt att besluta om hastigheten, säger Amir Spahovic, kommunens trafikchef.

När hastigheten kommer att ändras är oklart, när Mitt i Tyresö pratar med honom. Kommunen arbetar med att ta fram en lokal trafikföreskrift och har bett Trafikverket och Polismyndigheten att yttra sig om beslutet, enligt Amir Spahovic.