Politiskt ja till Fortums plan: Miljardsatsning på datahall

Fortum Värme planerar att bygga en stor datahall i Skarpnäck. Överskottsvärmen från datahallen ska kunna värma upp 30 000 bostäder i Stockholm.  Stadsbyggnadsnämnden har nu sagt ja till att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området.

  • Publicerad 19:03, 24 nov 2016

AB Fortum Värme har ansökt om att få ändra detaljplanen i ett markområde mellan Flatenvägen och Tyresövägen. Gällande detaljplan för området tillåter att det byggs en biogasanläggning, men Fortum Värme vill istället bygga en datahall där. I anslutning till planområdet ligger i dag ett reservvärmevärk som företaget har planer på att modernisera.

Erik Rylander, chef för enheten Öppen fjärrvärme på Fortum Värme, uppger att det handlar om en miljardinvestering för den aktör som nappar på att etablera datahallen där. Fortum Värme ska inte själva driva datahallen utan har utvecklat en ny affärsmodell där datahallen ska få betalt för överskottsvärmen som bidrar till att staden får fjärrvärme till en lägre kostnad än i dag.

– Vi tycker att den här typen av datacenter ska ligga i Sverige där elproduktionen är hållbar i en internationell jämförelse. Ett sådant här datacenter kommer serva kunder i hela Nordeuropa och dra enorma mängder el som blir till värme i datahallens servrar. Istället för att värmen bara fläktas bort, vilket vanligtvis är fallet, kommer den nu tas tillvara i fjärrvärmesystemet.

Stadsbyggnadsnämndens majoritet beslutade vid sammanträdet den 24 november att planarbetet kan starta. Tjänstemännen som skrev underlaget till beslutet såg inga hinder trots att tidigare förslag på en biogasanläggning stoppades. ”Planens miljöpåverkan är främst lokal och av mindre omfattning”, stod det i underlaget. Den naturkorridor med träd och naturmark som löper över fastigheten ska bevaras för att stärka det ekologiska sambandet.

– Jag är mycket glad över att kunna ge tillbaka en del av det gröna samband mellan Ältasjön och Flatens naturreservat, som så brutalt kapades när tidigare sökande tog bort alla träd innan överklaganden prövats, kommenterar Ewa Larsson (MP), ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd och ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontorets tjänstemän anser också att platsen är lämplig för en datahall eftersom marken då kan användas trots att trafikerade Tyresövägen passerar precis intill. Fågelvägen är det från den aktuella platsen ungefär en kilometer till Skarpnäcks centrum och närmaste bebyggelse ligger 500 meter bort vid Skarpnäcks gård. Planområdet gränsar till Flatens naturreservat.

Politikerna håller med tjänstemännen om att datahallens utformning är viktig, både till storlek och utseende bör den anpassas till landskapsbilden. De anser att datahallen inte får ser ut som vilken stor lada som helst eftersom byggnaden kommer att synas väl från vägen och marken ligger vid entrén till Stockholm från Tyresö. Tjänstemännen skrev i underlaget att det ska läggas ”betydande vikt på byggnadens gestaltning och arkitektur”.

– Nämnden förordar att byggnaden prövas med gröna väggar och tak och gärna även solceller, uppger Ewa Larsson.

Datahallen, som ska innehålla servrar när den står färdig, kommer att generar stora mängder överskottsvärme. Tanken är att spillvärmen ska återvinnas i fjärrvärmenätet. Erik Rylander berättar att Fortum Värme driver ett liknande projekt i Kista som har kommit längre och väntas bli testprojekt. Han förklarar att byggstart för datahallen i Flaten kan det bli tidigast om två år. Fortum Värme kommer ställa som krav att datahallen säljer överskottsvärmen till dem. Fjärrvärmeprojektet är tänkt att bidra till Stockholms långsiktiga miljömål.

– När datahallen är full och har nått sin fulla potential kommer den värme som återvinns motsvara det årliga behovet för 30 000 lägenheter i Stockholm, säger Erik Rylander.