OENSE. Arvid Vikman (S), uppe till höger, är kritisk till att grönblåa majoriteten, med ordföranden Rasmus Jonlund (L) i spetsen inte ger mer pengar till Vängåvans parklek. Foto: Per Brandt/Christoffer Röstlund Jonsson

Politiskt bråk om pengar till parklek

Kungsholmens stadsdel och parkleken Vängåvan på Stora Essingen ska ingå partnerskap med 460 000 kronor i årligt bidrag. Oppositionen anser att det är snålt eftersom Vängåvan vill utöka och bland annat ha längre öppettider.

  • Publicerad 07:00, 4 apr 2021

Parkleken Vängåvan på Stora Essingen drivs av en ideell förening, Vängåvans vänner, och har genom åren fått verksamhetsbidrag från stadsdelsförvaltningen. Men nu har parterna ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, något som gläder stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) som gärna ser fler liknande avtal.

– Det är mer raka rör med det här, ett partnerskap och utbyte på ett annat sätt. Vissa verksamheter lämpar sig inte att göra en offentlig upphandling kring och då är den här typen av lösning bättre. Då kan vi skapa långsiktiga samarbeten, säger han.

Vängåvan hade ansökt om drygt 1,3 miljoner kronor per år, för att kunna utöka verksamheten med exempelvis helgöppet, sommaröppet och fler kvällar med ungdomsgård. Men 460 000 kronor får de, vilket är i nivå med tidigare år och likvärdigt med de andra två kommunala parklekarna enligt stadsdelsförvaltningen.

– Vi börjar så här men det är roligt att se att de vill utveckla verksamheten, säger Jonlund.

Men oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är kritisk och ville ge mer pengar för helgöppet och låta förvaltningen utreda hur mycket det skulle röra sig om. Längre öppettider är extra viktigt under pandemin då fler är hemma, anser de.

– Det här är borgerlig politik när den är som sämst. På grund av de prioriteringar man har gjort kan man inte ens lägga till några hundratusen till. Här har man en chans att minska otryggheten, men tar inte den för att man inte har råd, säger Arvid Vikman (S).

På Vängåvan är man nöjd med avtalet, även om föreningen hade hoppats på mer pengar. Vängåvan har även tidigare år sökt mer bidrag för att utöka verksamheten och det kommer de fortsätta med, enligt verksamhetschefen Sofia Lisiderius.

– Vi har tre drömmar vi skulle vilja förverkliga och där vi ser ett behov. Först en öppen förskola och en seniorverksamhet som har öppet samtidigt så att mor- och farföräldrar och barnbarn kan mötas. Det är särskilt viktigt för dem som bor långt bort från varandra. Att ha ungdomsgården öppen flera kvällar i veckan är ett annat önskemål liksom att ha parkleken bemannad på helger och i juli då plaskdammen är välbesökt. Det skulle göra mycket för stadsdelen, säger hon.

Det här är Vängåvan

Vängåvan är en parklek, fritids och ungdomsgård som drivs av en ideell förening av föräldrar i samarbete med stadsdelsförvaltningen. De erbjuder bland annat fritidsverksamhet (årskurs 4-6) och ungdomsgård (årskurs 6-9), parkleksaktiviteter, bytesbod och körverksamhet.