Foto: Claudio Britos

Politisk (s)trid o(m) andra pendeluppgång i Tullinge

Det har brutit ut ett pajkastningskrig mellan de styrande politikerna om vem som bär ansvaret för en andra pendeluppgång i Tullinge. En röd vinbärspaj från kommunhuset möts av en blåbärspaj från landstingshuset. Men frågan är om det bara blir smulpaj av alltihop.

  • Publicerad 05:15, 2 nov 2021

Kommunen skyller på regionen, och regionen skyller på kommunen. Samtidigt står Trafikverket och väntar på ett beslut i frågan som varit på tapeten i flera år.

Så skulle en enklare förklaring av situationen beskrivas av vad som händer (och inte händer) kring en andra uppgång till pendeltåget i Tullinge.

Men vem som bär taktpinnen i arbetet med sekundäruppgången är oklart, åtminstone om man frågar kommunen och regionen. För kommunen äger marken, regionen kör tågen och staten äger rälsen.

– När våra tjänstemän på kommunen har varit i kontakt med trafikförvaltningen på regionen fick de veta att det inte finns något uppdrag från politiken att dra igång ett arbete kring en andra uppgång. Det är regionen som har taktpinnen och kan dra igång det här arbetet, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter:

– Det krävs att Tamsons står vid sitt ord som han lovat inför varje val, och börjar driva frågan om en andra uppgång istället för att skylla på stationsägaren. Regionen har sitt ansvar, och vi är beredda att vara med att medfinansiera det här för att visa att det inte är hos oss som stoppet är.

60 miljoner kronor är avsatt i kommunens investeringsbudget för 2022.

"Vi har gjort vårt arbete"

Men trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) håller inte med i den kritik som Östlin riktar mot honom.

– Vi kan konstatera att vi har gjort vårt arbete, och att vi i ett yttrande sagt vad kommunen behöver göra för att det ska bli en andra uppgång. Sedan dess har vi inte hört något från Botkyrka, och jag blir oerhört förvånad att det sitter ledande politiker som inte verka ha koll på det egna ansvaret, säger han.

Vad är det kommunen måste göra då?

– En åtgärdsvalsplan. Det har både den statliga myndigheten Trafikverket och Trafikförvaltningen i Region Stockholm varit tydliga med Botkyrka om i ett gemensamt yttrande redan 2019. Det är kommunens ansvar och det går inte att kringgå.

En åtgärdsvalsplan, eller åtgärdsvalsstudie, syftar till att ta fram olika alternativ för hur man vill gå vidare med frågan, med fokus på funktionalitet och kostnad. Det slutgiltiga valet blir sedan ett huvudförslag, och det är då man också spikar exakt vem som ansvarar för att göra vad.

Kritik från regionsoppositionen

Men även Tamsons får mothugg. Jens Sjöström (S), regionråd i opposition tillika Tullingebo, menar att Tamsons är "expert på att aldrig ta ansvar".

– Han far med osanning. Botkyrka har gjort en utredning som kan ligga till grund för ett beslut, samtidigt som man har haft pengar avsatta för att kunna delfinansiera. Vi socialdemokrater har i vår budget avsatt medel för sekundäruppgångar sedan länge. Det borde moderaterna också gjort så de kan stå för sina löften istället för att skylla på andra parter, säger Jens Sjöström.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd. Foto: Erik Lejdelin

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Foto: Sacharias Källdén

Jens Sjöström, (S), oppositionsregionråd. Foto: Anna Molander