Inom två dygn togs två delegationsbeslut i bygg- och miljönämnden. Först ett av samhällsbyggnadschefen Linda Edgren, därefter rev nämndens ordförande Börje Wredén (L) upp detta beslut. Foto: Åsa Sommarström / Upplands-Bro kommun / Privat

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

Bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L) rev upp ett beslut taget av samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Samtidigt kallade han henne illojal och menade att hon skadade kommunens anseende. En oberoende utredning beställd av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) visar att Linda Edgren bara gjorde sitt jobb.

  • Publicerad 17:03, 3 maj 2021

Nyligen tog den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren ett beslut på delegation om att utfärda ett förbud mot verksamheten på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Här finns ett grustag där olika former jord- och schaktmassor tas om hand.

Kommunen har flera gånger uppmanat fastighetsägaren att söka dispens från strandskyddet, men det har inte skett.

Utredarna: Politikern gjorde fel

– I det här ärendet har vi påtalat att man måste inkomma med ansökan om strandskyddsdispens, men det har man inte gjort. Vi kan inte med stöd av miljöbalken förelägga dem att inkomma med en sådan ansökan, då är det förbud som är vårt verktyg att ta till, säger Linda Edgren till Mitt i.

Tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren Foto: Upplands-Bro kommun

Det ska visa sig att Edgrens beslut den 30 mars skulle bli kortvarigt. Två dagar senare, den 1 april, så väljer bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén att riva upp beslutet. I sitt beslut skriver Wredén att han fått ”kompletterande information”, samt även att han själv besökt den aktuella fastigheten.

Bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L) Foto: Privat

I samband med att Linda Edgren tog beslut om förbudet skickade hon ett mejl till bland andra Börje Wredén för att informera om det hela. Kort efter att detta landade i politikerns inbox svarade han – i hårda ordalag.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

Wredén skriver: ”Tyvärr har du Linda agerat illojalt mot bygg- och miljönämnden. […] Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Han avslutar sitt mejl med att förklara att Linda Edgren ”förverkat förtroende att fatta beslut på delegation från bygg- och miljönämnden”.

Del av det mejl som nämndens ordförande Börje Wredén författade klockan 22.35 på kvällen den 30 mars. Foto: Upplands-Bro kommun

Dagen därpå informerar Linda Edgren ett antal chefskollegor och Börje Wredén i ett mejl att hon lämnar sina uppdrag som rör nämnden till följd av att ordförande saknar förtroende för henne.

Börje Wredén kallar dig för illojal samt att du orsakat kommunen stor skada genom att ta beslutet, är dessa tongångar vanliga inom Upplands-Bro?

– Jag har personligen aldrig varit med om något liknande under de tio år jag varit i Upplands-Bro. Jag hade delegation på att ta det här beslutet, det hade varit tjänstefel om jag inte hade gjort det. Jag tror ingen skulle uppfatta mig som illojal utan jag har alltid kommuninvånarnas bästa för ögonen, säger Linda Edgren.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) väljer att låta en extern part granska det hela för att bättre förstå situationen. Detta uppdrag faller på Front advokater.

Advokatutredningen – sammanfattning:

EDGRENS BESLUT – Samhällsbyggnadskontoret har haft fog för sitt beslut utifrån ett miljörättsligt perspektiv, samt även haft fog för att beslutet har kunnat fattas på delegation.

WREDÉNS BESLUT – Det har inte funnits skäl att underkänna beslut 1. Det framstår som tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt kommunallagen i detta fall.

Källa: Front Advokater

Visa merVisa mindre

Upplands-Bros bluffvarning: Någon utger sig för att vara oss

"Personen erbjuder filmning av avloppsrör kostnadsfritt" Nu varnar kommunen för bluffsamtal. Ett antal fastighetsägare har kontaktats av en person som utger sig för att ringa på uppdrag av Upplands-Bro kommun.onsdag 5/10 15:23

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21