Politikerna väntar med läsplattor

  • Publicerad 15:46, 13 feb 2012

SPÅNGA-TENSTA Miljöpartiet vill att nämndhandlingarna i stadsdelen ska skickas ut digitalt via läsplattor. Partiet anser att det skulle göra det politiska arbetet mer effektivt och minska miljöbelastningen. I dag budas handlingarna över till politikerna i stadsdelen.

Förvaltningen ser positivt på förslaget. Men man tycker att stadsdelen ska vänta med att införa läsplattor tills tjänsten är mer utvecklad och det går att beräkna vilka kostnader det leder till.

Majoriteten i stadsdelsnämnden vill också avvakta förändringen.