UNDER LUPP. Den öppningsbara inglasningen vid Boulebar i Rålis har inget bygglov och hotas av rivning. Foto: Pekka Pääkkö

Politikerna tvekar om Boulebars inglasning

Inglasningen av Boulebar är fortfarande ett svartbygge. Inte heller på senaste nämnden fick det grönt ljus.

  • Publicerad 06:00, 25 apr 2021

Att ha vinteröppet har länge varit ett mål för Boulebar i Rålambshovsparken.

Nu är det möjligt tack vare en åtgärd som saknar bygglov och alltså är ett svartbygge – en öppningsbar inglasning.

Själva restaurangkroppen och det utskjutande taket ovanför glasväggarna fick permanent bygglov direkt efter branden.

Men utan inglasning – inget året runt-öppet, enligt bolaget.

Boulebar tar strid för året runt öppet i Rålis

Tidigare har de fått avslag för ett tillfälligt bygglov för inglasningen. Men politiska majoriteten var positiv till bolagets planer och uppgav att de kunde söka ändring av detaljplanen för att få inglasningen godkänd.

Men stadsbyggnadskontoret nobbade ansökan vilket överraskade bolaget som då krävde att politikerna skulle ta ställning till att inleda detaljplanarbete eller inte.

Något beslut kom dock inte när förslaget nyligen hamnade på stadsbyggnadsnämndens bord. Ärendet bordlades.

Handlar det om att ni inte är överens inom majoriteten?

– Nej, jag tror att alla tycker på samma sätt. Att det är ett komplicerat ärende så det återstår att se var vi landar. Vi behöver några veckor till på oss att gå igenom allt, säger Joakim Larsson, (M) stadsbyggnadsborgarråd.

När bygglovet avslogs sa du att ni är positiva till verksamheten och att de behövde ansöka detaljplans ändring för att göra inglasningen möjlig. Betyder bordläggningen att din inställning har ändrats?

– Under inga omständigheter. Däremot har det visat sig under beredningen att stadsbyggnadskontoret ser att det finns problem med att inleda planarbetet och det är det vi har som bakgrundsmaterial. Hade kontoret föreslagit att vi kunde starta så hade det varit betydligt enklare. Ni är det upp till oss i nämnden att avgöra, sedan är det inte slut med det heller utan det är en lång process kvar-

Kommer ni komma till ett beslut nästa nämnd?

– Absolut. Det måste vi göra.

Kan inte detaljplanen ändras hotas Boulebar av vite och rivning av inglasningen då den inte har bygglov.

Så säger stadsbyggnadskontoret

Så här skriver stadsbyggnadskontoret bland annat i sitt yttrande: "Rålambshovsparken har höga kulturmiljövärden och är en viktig offentlig målpunkt som innebär att man ska vara restriktiv med privatisering av parkmiljön. Gällande byggrätten har den bedömts vara lämplig sett till verksamhetens behov men även i förhållande till parkens karaktär och förutsättningar."