Förskolan Albatrossen i Hörningsnäs i Huddinge, som två av barnen rymde från förra veckan. Foto: Daniel Díaz

Politikerna lovar mindre barngrupper

Efter att barn återigen rymde från Albatrossens förskola i Hörningsnäs vill nu föräldrar att förskolan ska få fler pedagoger. Till nästa år lovar Huddinges politiker mindre barngrupper i förskolan – även om förskolan inte ser att för lite personal orsakade rymningen.

  • Publicerad 07:45, 21 sep 2018

När tre pojkar rymde från Albatrossen förra tisdagen var det andra gången i år som barn rymde från förskolan.

Nu kräver föräldrarna till två av barnen fler pedagoger till förskolan.

Monica Wiklund är förskolechef på Albatrossen. Enligt henne berodde inte rymningen i förra veckan på för låg personaltäthet, utan på att föräldrar inte stängt grinden efter sig.

– Jag anser att vi har tillräcklig personaltäthet på förskolan. Det berodde inte på personalbrist att barnen kunde rymma. Förra veckan, när det här hände, hade vi tillräckligt med personal på förskolan utifrån planerat antal barn, skriver Monica Wiklund i ett mejl till Mitt i.

Rutiner ses över

Hon tillägger också att förskolan har utvärderat, och förbättrat, sina rutiner efter förra veckans rymning.

Från kommunen på helhetsnivå har barn- och utbildningsförvaltningen även gett alla förskolor i uppdrag att kontrollera sina rutiner, för att undvika liknande händelser.

Det här var en fruktansvärd händelse

Karl Henriksson (KD)

Till nästa år lovar Huddinges politiker mer pengar till förskolan. Det ska gå till att minska barngrupperna och anställa fler förskollärare.

Den alliansledda koalition som hittills styrt Huddinge har inför nästa år röstat igenom 16,8 miljoner kronor mer till förskolan.

Karl Henriksson (KD).

– Det här var en fruktansvärd händelse och jag är glad att barnen kom tillrätta. Men det är inte självklart att det finns ett samband mellan den här händelsen och bemanningen. Inför nästa år ska vi minska barngruppernas storlek, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Socialdemokraterna vill satsa mer

Enligt honom ska pengarna öka på alla förskolor, men hur pengarna ska användas kan se olika ut på olika enheter.

Eftersom att det inte är klart vilka partier som ska styra Huddinge, nu efter valet, är det inte heller helt säkert vilken budget som kommer att gälla.

Socialdemokraterna har inför nästa år lagt fem miljoner kronor mer på förskolan än vad allianskoalitionen beslutat om.

Partiet hoppas på att få till ett blocköverskridande styre. Om det blir så är målet från S att förhandla om budgeten.