Facktidskriften Arkitekten har tittat närmare på Upplands-Bro kommun och bygg- och miljönämndens arbete. Foto: Niklas Loman

Politikerna gick emot tjänstemännen femtio gånger

Tidningen Arkitekten har granskat bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro och hittat femtio ärenden där politikerna valt att köra över tjänstemännens förslag till beslut. En expert riktar hård kritik mot nämndens agerande och menar att det hela är ett exempel på då rättssamhället inte fungerar.

  • Publicerad 14:13, 7 sep 2022

Självklart är det så att nämnden i de här fallen har gjort rätt och tjänstemännen haft fel

Tidningen Arkitekten har gått igenom merparten av de ärenden som bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro har behandlat under den här mandatperioden.

Av tidningens genomgång framgår att nämnden valt att gå emot tjänstemännens förslag till beslut i ett 50-tal fall. Majoriteten av ärendena är där politikerna beviljat bygglov samt beviljat dispens från strandskyddet, detta trots att tjänstemannaorganisationen lagt fram förslag till beslut med hänvisning till gällande lagar och regler.

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

En tidigare anställd i Upplands-Bro som uttalar sig under anonymitet säger:

– Min uppfattning är att tjänstemän inte längre orkar, vill eller vågar säga emot nämnden.

Tidningen har låtit en expert på plan- och bygglagen (PBL), Carl-Gustaf Hagander, gå igenom de ärenden där politikerna gått emot tjänstemännen.

Utredarna: Politikern gjorde fel

– Nämnden i Upplands-Bro verkar inte ta lagstiftningen på allvar och undergräver därmed förtroendet för PBL, säger han.

Börje Wredén (L) är ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Självklart är det så att nämnden i de här fallen har gjort rätt och tjänstemännen haft fel, så är det. Men man behöver inte överbetona problematiken i detta, säger Börje Wredén.

Carl-Gustaf Hagander menar att nämndens agerande är ett exempel på när rättssamhället inte fungerar samt att det visar på att "makt korrumperar".

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28